Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia och grundläggande kemi och fysik

Skapad 2018-08-21 12:32 i Kyrkslättens skola Åre
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vi ska ta del av den grundläggande kemin och fysiken och dess historia. Ta dig tid att läsa igenom texten även det är mycket. Det absolut viktigaste för dig att ta del av är Förväntade resultat (jag har förenklat texten på slutet) Viktiga ord och begrepp. Eximinationsuppgifter.

Innehåll

Syfte

Vilka delar av ämnets syfte ska undervisningen i det aktuella arbetsområdet täcka?

Vilka kunskaper/ förmågor ska eleverna utveckla?

 

 • Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?

 

 • Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Ke 4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke 4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke 4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke 4-6
  Kemin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Förväntat resultat (kunskapskrav)

Det här är de kunskapskriterier vi jobbar mot och som sexorna ska uppnå.

 

 

 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy 4-6
   Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy 4-6
   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke 4-6
   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke 4-6
   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke 4-6
   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

 

Förenklat innebär det att du ska kunna.

Du ska visa att du kan hitta och formulera svar på de frågor du får i från texter vi läst, fakta läraren berättat och sånt du diskuterat i klassrummet.

Du ska veta att allt är uppbyggt av atomer

Du ska kunna berätta vilka delar en atom består av.

Att det finns cirka 100 grundämnen.

Att ett grundämne är ett ämne som människan inte kan skapa utan bara finns i naturen. Tex Järn, guld, syre, kol

Att de kan kombineras på oändligt många sätt.

Att flera atomer tillsammans bildar en molekyl.

Att alkemisterna trodde man kunde skapa allt, tex guld.

Att grekerna trodde allt bestod av de fyra elementen.

Att elementen är jord, luft, vatten och eld.

Att förstoringsglas och mikroskop var viktiga för forskarna som kunde göra nya upptäcker.

 

Viktiga ord och begrepp

Du ska också kunna förklara följande bergepp:

Grundämne

 

Atom

Molekyl

Element

Elektron

Kärna

Förstoringsglas

Mikroskop

 

 

 

 

Undervisning/arbetsformer

Tillfälle 1.

Hela klassen.

Vi läser sid 4-5 i "Boken om Fysik och Kemi".

Vi jobbar med arbetsbladet "Frågor till kring en brasa".

 

Tillfälle 2

Bara klass 4.

Vi läser sid 6-9 i "Boken om Fysik och Kemi".

Vi jobbar med arbetsboken sid 3-4.

 

Tillfälle 3.

Hela klassen.

Vi repeterar de sidor vi läst och arbetar med arbetsbladet "Frågor till boken om fysik..."

 

(Sexorna har redan gjort sidorna i arbetsboken så detta blir mest repetition)

 

Tillfälle 4.

Uppföljning med Quiz

 

 

 

 

Tidsåtgång

No-timmarna under två veckors tid.

 

Examinationsuppgifter (Bedömningsuppgifter/ redovisningsuppgifter)

 

Du kommer att bedömas om du lärt dig vad som förväntas på tre olika sätt.

 

1. Hur du presterar under arbetets gång.

2. Ett quiz med frågor som ni kommer få svara på i lag. Baserat på frågorna från arbetsbladen.

3. Ett individuellt prov som görs skriftligt (kan göras muntligt vid önskemål) på samma frågor som på quizet.

 

 

Kom ihåg när du svara på frågorna att

1. Kopiera dokumentet

2. Byt ut "kopia" i namnet till ditt namn.

3. Dela ditt dokument med mig på torbjorn.tellstrom@zonline.se

Du kan nu skriva dina svar direkt i frågedokumentet!

 

Uppgifter

 • Frågor kring en brasa

 • Frågor till boken om Fysik och Kemi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: