Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologisk undersökning. Åk 8, Ht 2018

Skapad 2018-08-21 12:49 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

För att ta reda på vilka växter som finns på t ex en äng gör man en så kallad inventering. Då det skulle ta väldigt lång tid att undersöka hela området brukar man lägga ut provrutor som är en kvadratmeter stora. Man kan t ex använda sig av pinnar mellan vilka man spänner snören alternativt använda en ram gjort av pinnar. Genom att identifiera samtliga arter i rutan, alternativt i ett visst antal rutor utlagda med jämna mellanrum på hela området, kan man få ett hum om vilka arter som växer där. Man kan också uppskatta hur stor plats en viss individ eller art har i en ruta, detta kallas täckningsgrad.

Mål

Syftet med undersökningen är att du ska lära dig att genomföra en undersökning genom att följa en instruktion samt att dokumenter dina resultat.

Arbetssätt

Ni ska undersöka ett litet område på marken. Ni ska titta på vad och hur mycket som växer i en ruta som är en kvadratmeter. Rutan ska ligga på gräset någonstans på högstadiets skolgård (även framför huvudingången till skolan går bra). Ni ska arbeta två och två men båda måste anteckna och lämna in varsin rapport som ni har skrivit själv. Efter varje lektion har vi en liten uppsamling där varje grupp berättar om vad den har gjort och hur långt ni har kommit i er undersökning. För att möjliggöra att vi eventuellt ska kunna göra om undersökningen till våren i samma ruta för att se hur vegetationen har förändrats, är det viktigt att ni noggrant dokumenterar exakt var ni valde att placera den. 

Utrustning:

 • fyra pinnar
 • snöre
 • flora
 • lupp
 • papper, penna, suddgummi (detta ska du ha med själv) 

Genomförande:

 1. Mät ut en ruta på marken som är 1×1 m
 2. Beskriv kortfattat var den ligger samt om där är sol, skugga, vind, påverkan från människor och/eller djur
 3. Skriv en lista på de växter som ni hittar. Till er hjälp har ni en Flora. Om ni inte kan ta reda på vad växten heter får ni ge den en kort beskrivande namn som t ex ”gräs 1”, ”blå blomma” osv
 4. Ta reda på mängden av varje växt. Räkna antalet plantor och/eller uppskatta hur stor del, i procent, av ytan som växten täcker
 5. Skriv växterna och mängderna av dessa i en tabell
 6. Skriv ner hur ni tror att er ruta kommer att se ut till i maj då ni skulle kunna göra om undersökningen
 7. Ni ska redovisa era resultat utomhus vid er ruta samt lämna in varsin skriftlig rapport

Centralt innehåll

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Redovisningsform

Ni har totalt fyra lektioner till ert förfogande och rapporten ska senast lämnas in på Classroom den 16 september. Den muntliga redovisningen sker vecka 38 och 39 på biologilektionerna.

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att genomföra en undersökning efter en instruktion samt att dokumenter dina resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Ekologisk undersökning. Åk 8, Ht 2018

E
C
A
Genomföra fältstudier
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar på ett fungerande sätt
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar på ett målmedvetet och effektivt sätt
Användning av utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentation av undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga texter
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga texter
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga texter
Biologiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang
Biologiska begrepp
Eleven kan till viss del använda korrekta biologiska begrepp
Eleven kan relativt bra använda korrekta biologiska begrepp
Eleven har god förmåga att använda korrekta biologiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: