Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt Safari 3A

Skapad 2018-08-21 13:04 i Domnarvets skola Borlänge
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari 3A.
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Arbetssätt - undervisningen

Efter muntliga genomgångar i helklass, grupp eller enskilt, ofta med konkret material, arbetar vi under höstterminen i 3:an med bok 3A. Eleverna arbetar mest på egen hand men ibland tar de hjälp av varandra och löser matematikuppgifterna i boken. Alla arbetar med grundkursen först och därefter gör eleverna en diagnos där de visar vad de lärt sig. Därefter får de antingen chans att öva mer på områden de inte förstått i Förstoringsglaset eller pröva nya utmaningar i Kikaren.
En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid mattegenomgångarna och diskussioner.
Att i mindre grupper få vägledd undervisning och möjlighet att diskutera olika strategier.
Att praktiskt (praktisk matte) få pröva att t ex mäta tid, volym, längd och geometriska figurers omkrets i mindre grupper, samt jobba med problemlösning.

 

Centralt innehåll - Arbetsområden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: