Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap v.34-39

Skapad 2018-08-21 13:33 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vad är egentligen politik? Hur skiljer sig en demokrati från en diktatur? Vilka politiska tankar grundar sig de svenska riksdagspartierna på? Vilken är den viktigaste frågan under valet 2018? Allt detta och lite till kommer vi snart att kunna svara på! Här är planeringen för samhällskunskap v.34-39.

Innehåll

 

Samhällskunskap årskurs 8

 

 

 

 

Vad vi kommer att prata om på lektionerna under v.34 - 39

 • Politiska system och statsskick 
 • Så här styrs Sverige 
 • Valet i Sverige 2018 
 • Olika ideologier och partier 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna

 • Genomgångar, övningar, uppgifter och diskussioner 

 

Ni kommer att bedömas utifrån hur väl ni kan...

 • Undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar 
 • Beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer utifrån olika begrepp och modeller 
 • Föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra 
 • Beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation 
 • Värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med hjälp av resonemang och underbyggda argument utifrån olika perspektiv 
 • Söka information om samhället, använda olika källor och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans 
 
 
 

 

Uppgifter

 • Skriftlig inlämningsuppgift

 • Svensk vapenexport

 • Svensk vapenexport

 • Skriftlig inlämningsuppgift

 • Olika statsskick

 • Olika statsskick

 • Olika statsskick

 • Olika statsskick

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Samhällsstrukturer
Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument och kan då i **viss** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument och kan då i **förhållandevis stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument och kan då i **stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i **huvudsak** fungerande sätt och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **väl** fungerande sätt och för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: