Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TM slöjd

Skapad 2018-08-21 13:37 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Ped.plan 9

Innehåll

Pedagogisk planering slöjd 9

 

Mål/ syfte

 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Förväntat resultat/förmågor som skall utvecklas

Att kunna ta till sig inspiration i form av bilder, foton, kataloger och broschyrer.Föra ett resonemang av tidigare genomgångna tekniker och metoder för att kunna fatta beslut om vad man ska välja. Fundera  över sammansättningar och hållfasthet i det man ska göra, vilket material man ska använda mm. Hur form och design ska vara. Mer chans till bearbetning i metall ges och då främst migsvetsning som kräver omfattande genomgång och instruktion. Materiallära och där tillhörande verktygs och materiallära genomförs. Mjuklödning sker också och därmed bearbetning av mjukare plåt. En mängd olika elektriska handmaskiner 7-9 st gås igenom när de passar bra att använda. Priser, användningsområden , egenskaper mm. diskuteras. Mönster, motiv, olika ytbehandlingsmetoder används på ett mycket noggrant sätt för att skapa bästa möjlig resultat. Utvärderingar och resonemang görs för att om möjligt, höja nivån så mycket som möjligt.

Hur ska vi arbeta för att nå de förväntade resultatet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Centrala begrepp

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä material, till exempel nyproducerade och återanvända material.Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra .Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa. Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
Hur ska eleven bedömas

 

Utifrån insats på varje lektion där kontinuerliga anteckningar görs.

Vägen till färdigt arbete där slöjdprocessen är det centrala begreppet.

Varje lektion är ett bedömningstillfälle.

Hur hanteras verktyg och material och hur förstår man dess användning. Hur värderar eleven sitt sitt arbete muntligt och skriftligt.

 

För att se vilka krav som ställs , se Unikum-Läroplan-Grundskolan- kursplan- kunskapskrav

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: