Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinen

Skapad 2018-08-21 13:38 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 3 – 4 Slöjd
Vi ska lära oss att använda symaskin och göra ett pennfack. Vi följer en enkel arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner. Vi lär oss lite om olika tyger samt att använda olika verktyg och redskap.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med handledning, kunna:

- trä symaskinen, över- och undertråd

- spola tråd

- sy raksöm och sick-sack

- att arbeta efter enkla skriftliga och eller muntliga instruktioner

- färdigställa ditt arbete

- använda de vanligaste verktyg och redskap

- få kunskap om textilprodukters miljöaspekter

Vi ska träna förmåga att planera ett arbete, använda olika redskap, ta ansvar, följa instruktioner och lösa enkla problem.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- följa olika instruktioner

- hantera olika verktyg och redskap

- planera, genomföra och ta ansvar för ditt arbete.

Jag kommer att handleda dig under lektioner och samtidigt titta på hur du arbetar under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- gå genom symaskinens viktiga funktioner

- träna symaskinen på papper och tyg

- träna att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

- ha genomgångar och korta presentationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: