Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-08-21 14:21 i Långåsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 Biologi Svenska
Under början av höstterminen jobbar vi med temat Skogen på biologi, svenska och geografilektionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla följande förmågor:
-Analysförmåga (förstå orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, jämföra likheter och skillnader)
-Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera, motivera, presentera, framföra och bemöta argument)
-Begreppslig förmåga (förstå vad begreppen betyder och kunna använda dem i olika sammanhang)

Du kommer att få utveckla följande kunskaper:

-Hur olika djur, växter och svampar i skogen ser ut och hur de kan delas in i olika grupper. 
-Vad som händer i naturen på hösten och varför det händer. 
-Vad nedbrytare är och varför nedbrytning är en viktig del i kretslopp i naturen. 
-Vad ett ekosystem är, kunna utforska/göra fältstudier i närmiljön.
-Kunskap om  näringskedjor och näringsvävar. Hur växter och djur är beroende av varandra och av omgivningen.

Bedömning - vad och hur

Lärarna observerar/bedömer hur du 

-deltar i samtal och diskussioner (ställer och besvarar frågor, framför åsikter)
-söker information från t ex filmer och böcker och hur du använder informationen i egna texter. 
-genomför fältstudier (följer planeringen och använder utrustningen på ett säkert sätt)
-dokumenterar undersökningar med ord och bild. 
-kan förklara samband (t ex sambandet mellan årets sommarväder och hur naturen ser ut den här hösten).
-kan ge exempel på hur människan är beroende av skogen och hur människan har påverkat skogen. 
-använder naturvetenskapliga begrepp. 

Detta bedöms genom observationer på lektionerna och i dina skriftliga uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Kollaborativ undervisning
-i lärgrupper och lärpar jobbar vi med olika kollaborativa strukturer (t ex EPA, karusellen, fråga-fråga-byt)

Inkluderande undervisning
-med texter på olika nivå, bildstöd, språkstöd på modersmålet, möjlighet till olika grupperingar beroende på lektion.  

Formativ undervisning
-tydliggöra målen för eleverna, ta fram tecken på vart de befinner sig just nu och anpassa undervisningen efter det. 
-få alla elever aktiva och delaktiga på lektionerna t ex genom "no hands up" och "mini-whiteboards"

Elevernas förslag på hur de vill arbeta för att utveckla sina förmågor och kunskaper:

-Läsa texter

-Kolla på film

-Gå ut i skogen

-Göra egen film

-Lekar som har med skog att göra

-Presentationer, t ex i Keynote

-Skriva faktatexter

-Skriva berättelser som utspelar sig i skogen. 

-Städa när vi är i skogen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: