Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk8 kap6 Sannolikhet och statistik 2018

Skapad 2018-08-21 14:41 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Inför valet kommer vi titta på diagram, tabeller och lägesmått för att förstå hur man kan synliggöra data på ett lättförståeligt sätt. Vi ska tolka diagram och försöka lära hos hur vi kan bli lurade av statistik.Vi tittar också på sannolikheter för olika händelser och lär oss strukturer för att beräkna dessa. Dessa strukturer har vi sedan nytta av för att förstå kombinationer av olika slag.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi tittar på sannolikheter för olika händelser och lär oss strukturer för att beräkna dessa. Dessa strukturer har vi sedan nytta av för att förstå kombinationer av olika slag. Slutligen ska vi tolka diagram och av olika lägesmått.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma alla förmågorna dvs din problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

1) Sannolikhet, kvoten mellan gynnsamma utfall och alla möjliga utfall

2) Skapa diagram för överskådlighet

3) Titta på komplementhändelser.

4) Vi använder träddiagrammen för att förstå talkombinationer

5) Vi lär oss att läsa av  diagram och sammanfatta data med olika lägesmått.

Begrepp - som vi kommer att diskutera

Sannolikhet, likformig sannolikhetsfördelning,olikformig sannolikhetsfördelning, utfall, oberoende händelser, frekvens, relativ frekvens, stolpdiagram,stapeldiagram, cirkeldiagram samt lägesmåtten: medelvärde, typvärde och median.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: