Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa År 4-6 - Lek, spel och idrotter v.34-40

Skapad 2018-08-21 14:44 i Hogstorps skola Uddevalla
Arbetet är baserat på centraltinnehåll och kunskapskrav. Eleverna har genom demokratiska processer valt moment och innehåll.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Lektionerna i idrott och hälsa ska utveckla elevernas kunskap om hälsa och hur rörelse kan påverka hälsan. Att röra sig är en viktig del av våra liv och det ska förmedlas på ett positivt sätt.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål idrott

 • du ska kunna delta i lekar och spel
 • du ska kunna utföra olika moment (sammansatta rörelser) kopplade till sysselsättningen
 • du ska kunna samspela med dina klasskamrater för att leken eller spelet ska nå sitt syfte

Undervisning

Vi kommer att arbeta med praktiska övningar i ämnet idrott och hälsa denna perioden för att träna öva och utveckla din förmåga att röra dig allsidigt.Vi kommer bl. a. att arbeta med uppvärmningsövningar, teknikövningar, lekar, spel,  etc.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 • din förmåga att i lekar och spel
 • din förmåga att utföra olika moment (sammansatta rörelser) kopplade till sysselsättningen
 • din förmåga att samspela med dina klasskamrater för att leken eller spelet ska nå sitt syfte

Matriser som kommer att användas:

Idrott och hälsa - lek, spel och idrotter

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Rörelse

Friluftsliv i undervisningen

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunskapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Lek, spel och idrotter

Bollspel/lagspel/lekar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Kunskapskrav
 • Idh  A 6
Du deltar med stort stöd och vägledning i aktiviteterna.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Konkretisering, en tydligare förklaring
Du kan utföra något av momenten med bristande teknik.
Du kan utföra enskilda moment såsom t.ex. kasta, studsa, passa, fånga, men med bristande teknik.
Du kan utföra grundtekniska moment (t.ex. passa, fånga, dribbla, skjuta) i spelsituation och visar prov på god teknik.
Du kan utföra rörelserna i högt tempo med mycket god teknik.
Konkretisering, en tydligare förklaring
Du behöver stort stöd för att kunna delta så att leken/spelet når sitt syfte.
Du medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Du medverkar till att leken/spelet når sitt syfte
Du medverkar i hög grad till att leken/spelet når sitt syfte.
Konkretisering, en tydligare förklaring
Du behöver stort stöd för att kunna samspela med lagkamraterna.
Du deltar i ett begränsat samspel med lagkamraterna.
Du deltar i ett tillfredställande samspel med lagkamraterna.
Du har ett förfinat samspel med lagkamraterna.

Friidrott

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Kunskapskrav
 • Idh  A 6
Du deltar med stort stöd och vägledning i aktiviteterna.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Konkretisering Gäller alla de olika momenten vi har arbetat med så som sprint, längdhopp, kast, stöta kula, .
Du kan utföra något av momenten med bristande teknik.
Du kan till viss del utföra sammansatta rörelse moment inom friidrotten som hoppa, springa, kasta, men med bristande teknik och koordination (samordning av olika rörelser).
Du kan relativt väl utföra sammansatta rörelse moment inom friidrotten som hoppa, springa, kasta och har då god teknik och koordination (samordning av olika rörelser.
Du kan väl utföra sammansatta rörelse moment inom friidrotten som hoppa, springa, kasta och har då en mycket god teknik och koordination (samordning av olika rörelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: