Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminstart - socialt samspel

Skapad 2018-08-21 14:46 i Knekten förskola Flen
Förskola
Grunden för lärande och utveckling är trygghet och tillit i gruppen. För att skapa trygghet hos alla barn på Blåbäret fokuserar vi under augusti och september på att arbeta med dagliga rutiner och socialt samspel.

Innehåll

 

Varför?

På avdelningen Blåbäret har de äldsta barnen bytt avdelning och barnen som är kvar saknar sina gamla kamrater, samtidigt som nya barn skolas in i barngruppen. I arbetslaget har det också skett förändringar vilket innebär att både nya barn och ny personal på avdelningen ska lära känna varandra. Barnen har olika modersmål och alla behärskar inte svenska språket. Förskolan Knektens vision är - "När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra lär jag mig." Vi skapar tillsammans en trygg, lustfylld och lärorik miljö där barnens lärande och utveckling finns som en ledstjärna i vårt dagliga arbete." 

Mål:

När september månad är slut ska barngruppen kunna varandras och personalens namn. Både personal och barn ska aktivt använda tecken- och bildstöd i sin kommunikation, och alla ska vara medvetna om de dagliga rutinerna på avdelningen.

Vad gör vi?

 • Gemensam samling varje dag
 • Skapar gemensamma rutiner 
 • Anpassar lärmiljön 
 • Skapar tillfällen för interaktion mellan barnen
 • Arbetar språkutvecklande för att ge alla barn möjlighet att kommunicera

Hur gör vi?

 • Med bildstöd visar vi och talar om för barnen vad som ska ske under dagen
 • Vi lär oss teckenstöd tillsammans
 • Använder bilder på varje barn i samlingen och benämner tillsammans deras namn
 • Vi observerar barnen och utformar en lärmiljö som stimulerar till socialt samspel
 • Delar in barnen i mindre grupper vid planerade aktiviteter
 • Barnen uppmuntras att hjälpa och visa varandra 
 • Dokumenterar med hjälp av ipaden och reflekterar tillsammans med barnen

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: