Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Instruerande text - Demokrati och konsten att styra. 6D HT18

Skapad 2018-08-21 14:51 i Torpskolan Lerum
Arbetsområde år 6 Torpskolan
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
"Så fort man hör orden "Vad angår det mig?" i statsangelägenheter kan man vara säker på att staten är förtappad." Jean-Jacques Rousseau

Innehåll

Kunskapsstoff:

Vi utgår i huvudsak från riksdagens hemsida och deras material om Sveriges politiska system.

http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/

Utöver det kompletterar vi med material från lärobok och filmer.

Den svenska demokratin

Samhällskunskap SO*S. s. 192-194, 215-219, 222-235

 • Kommunen s. 215-219
 • Landsting s. 220
 • Riksdag och regering s. 222 - 235
 • Föreningar s. 192-194
 • Rättigheter och skyldigheter s. 185

Begrepp

Svåra ord att kunna:

 • Demokrati
 • Direktdemokrati
 • Representativ demokrati
 • Rättsstat
 • Remiss
 • Regering
 • Riksdag
 • Landstingsstyrelse
 • Landstingsfullmäktige
 • Kommunstyrelse
 • Kommunfullmäktige

Redovisning

Du ska skriva en instruerande text som förklarar hur det svenska samhället styrs. Texten ska riktas till en person som är ny i Sverige för att ge en introduktion så att det blir lättare att förstå hur samhället fungerar och hur man deltar i det.

I din text ska följande delar finnas med:

 • Inledning/introduktion
 • Beskrivning av vad samhället bestämmer över
 • Förklaring om hur människor kan vara med i Riksdag, Landsting, Kommun, Föreningar och Elevråd
 • Förklaring hur det går till när man fattar beslut i Riksdag, Landsting, Kommun, Föreningar och Elevråd i Sverige
 • Motivera varför man fattar beslut på de sätten man gör i Riksdag, Landsting, Kommun, Föreningar och Elevråd
 • Berätta om hur man väntas vara för att delta i samhället och politiken
 • Minst ett exempel på hur en person med en önskan att förändra något kan välja att göra för att få som hen vill
 • Avslutning/sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Demokratier och Diktaturer Lgr 11

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Demokrati
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Resonemang
Resonera om påverkan
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument

Sv Sh
Svenska Bedömningsmatris åk 6

Formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Sakprosa texter
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ge respons
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll
Bearbeta utifrån respons
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: