Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test

Skapad 2018-08-21 14:52 i Södra latins gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Geografi
test

Innehåll

sss

Uppgifter

  • test

Matriser

Geo
Geografi 2 - Södra Latin

1. Processer, begrepp, teorier och modeller

Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller
E
C
A
1a
Använder … geografiska begrepp, samt använder ... någon geografisk teori eller modell för att underbygga sina redogörelser och analyser.
Några Med viss säkerhet
Några Med viss säkerhet
Flera Med säkerhet
1b
Redogör … för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt globalt samt deras betydelse för framtiden.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

2. Natur- och kulturlandskap

Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt samband mellan människa, samhälle och miljö.
E
C
A
2a
Redogör … för hur och varför geografiska processer har förändrat natur-och kulturlandskapet över tid, samt hur detta har omformats av människan.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

3. Intressekonflikter

Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
E
C
A
3a
Redogör… för… samband mellan människa samhälle och miljö, samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
Översiktligt Enkla
Utförligt
Utförligt och nyanserat Komplexa samband
3b
Gör en …. analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.
Enkel
-
Komplex
3c
Diskuterar … hur människors egna resurser kan tas tillvara och utvecklas för en hållbar utveckling.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

4. Närmiljön

Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden
E
C
A
4a
Diskuterar…. hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

5. Processa geografisk information

Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information
E
C
A
5a
Beskriver… grunderna i kartografi samt identifiera, besvarar och presentar… och med hjälp av… lämplig… metod och lämplig teknik, geografiska frågor.
Översiktligt Med viss säkerhet En enkel
Utförligt Med viss säkerhet Flera
Utförligt Med säkerhet Flera
5b
Använder i arbetet … det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data.
Med viss säkerhet Med viss säkerhet
Med viss säkerhet Med viss säkerhet
Med säkerhet Med säkerhet
5c
Samlar in och bearbetar … data samt värdera dem med… omdömen.
5d
Presenterar ... och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

6. Samhällets behov

Kunskaper om samhällets behov av rumslig information och hur det kan tillgodoses.
E
C
A
6a
Ger exempel på och diskuterar…
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
6b
Redogör ... för hur rumslig data samlas in, bearbetas och presenteras
översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
6c
Redogör ... för hur rumslig data kan användas för att påverkas och styra samhällets arbete med att nå en hållbar utveckling samt för samhällsplaneringens ansvar och möjligheter att stärkas samhällets resiliens.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

7. Använda digitala geografiska verktyg

Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och visualisera rumsliga förhållanden.
E
C
A
7a
Bearbetar ... data i datormiljö med hjälp av enkla statistiska metoder samt framställer ... tematiska kartor med grunderna i GIS och visualisering i karta.
Med viss säkerhet Med viss säkerhet enkla
Med viss säkerhet Med viss säkerhet -
Med säkerhet Med säkerhet -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: