Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion, Språkregler

Skapad 2018-08-21 14:59 i Stenbackeskolan Grundskolor
Introduktion med studietekning, språkregler
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

·        PEDAGOGISK PLANERING I SVENSKA ÅK 9     PERIOD 1

·        Vecka 34-37

·         

·        SYFTE:

·        Presentera de fyra olika områdena i svenska under ht2018, studieteknik, grammatik

·        Hur lär jag mig bäst-att se, höra och göra

·         Språkregler

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·         

·         

·        CENTRALT INNEHÅLL

·         Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

·         Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

·         Nya ord i språket, till exempel lånord.

·         Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

·         Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

·         Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.(Period 3, v 42-46)

·         Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

·         Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

·         

·         

·         

·        UPPGIFT: SE CLASSROOM!

·        Att skriva en personlig presentation som läggs i din individuella mapp i Classroom

·        Att utveckla din läsförståelse genom att bekanta dig med

·         nya ord och begrepp,

·        arbeta med meningsbyggnad,

·        arbeta med ords uppbyggnad såsom prefix och surfix

·        nyckelord

·        Att jämföra talspråk och skriftspråk, ge exempel, att jämföra med bl.a.finlandssvenska ord och uttryck

·        Att reflektera över hur, när och var du använder ett visst språkbruk

·        Att kunna ge exempel på formellt språk, talspråk, skriftspråk och dialekt

·        Att ta reda på hur du kan tillgodogör dig en faktatext som innehåller ord och begrepp som du inte förstår

·         

·        TIDSPLAN:

·        v 35

·        läsförståelse, ordförståelse, individuell text samt presentation

·        V36 arbeta med ords uppbyggnad såsom prefix och surfix

·        nyckelord

·        Att jämföra talspråk och skriftspråk, ge exempel, att jämföra med bl.a.finlandssvenska ord och uttryck

·        Språkets uppbyggnad, att känna igen ordens betydelse, språkregler, stavningsregler

·        V37 Att kunna anpassa språket Skriftlig uppgift lämnas in i Classroom senast fredag 14 september, kl 20.00 

·        Att reflektera över hur, när och var du använder ett visst språkbruk

·        Att kunna ge exempel på formellt språk, talspråk, skriftspråk och dialekt

·        Att ta reda på hur du kan tillgodogör dig en faktatext som innehåller ord och begrepp som du inte förstår

·        Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: