Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Valet 2018

Skapad 2018-08-21 15:13 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Arbetsområde kring demokrati och valet 2018.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet tas beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. På skolan finns olika råd. Hur fungerar de?

Alla har åsikter om saker och ting. Hur gör man för att uttrycka sin åsikt? Kan man förstå andras åsikter fast de inte är som ens egna? Får man lov att tycka vad man vill? Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt?

I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? Vilket blev resultatet i riksdagsvalet och kommunvalet 2018?

Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under augusti och september.

Innehåll

Mål

Här är några mål som vi arbetar med under detta arbetsområde:

- Att kunna uttrycka sin åsikt kring frågor i samhället och kunna argumentera för sina åsikter (inom elevens närhet: skola, klassen, familjen)

- Kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- Kunna förstå hur människor och samhället påverkar varandra och hur de förändras

- Förstå samhällsstrukturer i vårt land som riksdag, regering och kommun men även elevråd, klassråd och lokala strukturer

- Skriva en insändare med rätt format

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med det här arbetsområdet under v. 34-37.

Vi kommer att läsa texter och se filmer som handlar om demokrati och andra former som t ex diktatur. Här får du reflektera och diskutera kring innehållet. Du får också lära dig viktiga ord och begrepp som har med området att göra.

Det kommer att bli diskussioner om olika samhällsfrågor, där åsikter och argumentation är en naturlig del. Ibland gör vi övningar där du får träna på att uttrycka din åsikt samt lyssna och förstå andras åsikter.  

Vi kommer att läsa om regering, riksdag och politiska partier bl a utifrån ett material vi beställt från Sveriges riksdag. 

På skolan har vi olika råd där elevrepresentanter är med och fattar beslut, därför kommer vi att  prata om hur det går till att fatta beslut. Vi kommer att försöka utveckla klassrådet med hjälp av elevernas kunskaper, idéer.

Alla kommer att skriva en insändare som ska skickas in till insädartävlingen. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vid muntliga övningar i klassrummet  kommer jag att gå runt och lyssna och anteckna utifrån det jag ser och hör.

Ni får en skriftlig uppgift, i slutet av arbetsområdet, där du visar att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet och visar dina kunskaper kring hur riksdag, regering och kommun fungerar, hur ett val går till, vad politiska partier är, vad demokrati är för något.

Insändare där ni visar att ni förstår hur texten är uppbyggd samt uttrycker era åsikter. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh SvA
Demokrati - Valet 2018

Ha kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och beskriver samband inom denna struktur
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva ENKLA samband.
Jag har GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva KOMPLEXA samband.
Använda ord och begrepp inom ämnet
Jag använder ord och begrepp på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Jag använder ord och begrepp på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Jag använder ord och begrepp på ett VÄL fungerande sätt.
Ha kunskaper om vad demokrati är och kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser
Jag har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra ENKLA RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra UTVECKLADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Jag har MYCKET GODA kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och visar detta genom att föra VÄLUTVECKLADE OCH NYANSERADE RESONEMANG kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Att kunna uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor och kunna argumentera för sina åsikter
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med ENKLA RESONEMANG och TILL VISS DEL underbyggda argument.
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med UTVECKLADE RESONEMANG och RELATIVT VÄL underbyggda argument.
Jag kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med VÄLUTVECKLADE RESONEMANG och VÄL underbyggda argument.

Sv Sh SvA
Insändare

Innehåll
Hur du anpassar till uppgiften
Du har skrivit ett begripligt innehåll där din egna tankegång framgår. Dina åsikter presenteras med något argument.
Du har skrivit med ett relativt tydligt innehåll där din egna tankegång framgår. Dina påståenden presenteras med flera argument.
Du har skrivit en text med ett tydligt innehåll. Din tankegång framgår och den är utvecklad. Dina påstående är tydliga och de presenteras med flera argument.
Struktur
Din text har i huvudsak fungerande struktur som är anpassad till genren.
Din text har en relativt väl fungerande struktur som är anpassad till genren.
Din text har en väl fungerande struktur som är anpassad till genren.
Variation
Varierad meningsbyggnad samt ordval
Du har enkla meningsbyggnader och upprepar ibland samma ord flera gånger.
Du varierar dina meningsbyggnader och varierar dina ordval.
Du är medveten om meningsbyggnaden i texten samt att du medvetet varierar orden i texten för ett bättre flöde.
Stavning
Grundläggande regler för stavning används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning används med relativt god säkerhet och du gör relativt få stavfel som inte stör läsningen.
Grundläggande regler för stavning används med god säkerhet och du gör få stav- och slarvfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: