Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic åk 6 kap 1 - 4

Skapad 2018-08-21 15:21 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Introduktion till Lokal Pedagogisk Planering utifrån Lgr 11 För att skapa nya ”Lokala Pedagogiska Planeringar” behöver vi tänka utifrån de nya rubrikerna i Lgr 11: (Skolverket har inte kommit med Övergripande mål och Ämnets syfte: (Detta utgör basen i planeringsarbetet) • Vilka långsiktiga mål (färdigheter och förmågor) ska undervisningen behandla? Centralt innehåll: • Vilka punkter i det Centrala innehållet ska finnas med i arbetsområdet? Ta hjälp av de olika kommentarmaterialen i ämnena. Arbetssätt – undervisningen (planeras i samråd med eleverna i undervisningsgruppen) Här beskrivs hur undervisningen ska utformas för att eleverna ska uppnå målen samt utveckla färdigheter och förmågor? • Hur får eleverna vara med och påverka upplägget av undervisningssituationen? • Under vilken tid sträcker sig arbetsområdet? • Vilka förkunskaper har eleverna och hur tar vi reda på det? • Vilka övningar/aktiviteter ska eleverna göra som stödjer de långsiktiga målen och kunskapskraven? • Individuellt arbete eller i grupp? • Vilket arbets-/studiematerial ska användas? Bedömning och kunskapskrav (Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen ska ske?) Denna del ska vara TYDLIGT skriven så att eleverna förstår vad som förväntas av dem inom arbetsområdet. • Hur får eleverna vara med och bestämma hur de ska visa sina nyvunna kunskaper? • Vad ska bedömas? • Hur ska eleven bedömas? • Hur ska elevers kontinuerliga arbete i klassrummet bedömas? (Formativ bedömning) • Observera att endast de bedömningsgrunder som finns i ämnets kunskapskrav ska finnas med, inga egna skapade kunskapskrav!
Grundskola F – 9 Engelska
I dessa kapitel får du utforska tips och strategier för att lära dig engelska läsa och lyssna på berättelser om vänskap, förebilder och film lära dig något om USA och Karlifonien

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: 

•Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

•Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, exempelvis omformuleringar.

•Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Centralt innehåll – arbetsområde:

•I kapitel 1 -4 får du:

utforska tips och strategier för att lära dig engelska.

•Läsa och lyssna på berättelser om vänskap, förebilder och film.

•Lära dig något om USA och Kalifonien.

Arbetssätt - undervisningen

•Du skriver en dialog , sammanfattar en historia och presenterar en historia och presenterar en film och en amerkiansk delstat.

•Du diskuterar förebilder, miljö, vänskap samt hur och varför du lär dig engelska. Du arbetar med grammatik och övar på att använda verb i nutid.

•Du repeterar gamla ord och och övar på att använda nya ord i tal och skrift. Du gör övningarna i Magic Pages som hör till varje kapitel och Översätter texterna till svenska samt lär dig glosorna.

•Du använder Magic Pages tips och strategier för att läsa mer effektivt. 

Du följer undervisningen i skolan.

Bedömning och kunskapskrav

•Hur du använder olika formuleringar och standardfraser för att få sagt det du vill. både i dialog och i eget framförande.

• Att du kan skriva en enkel och begriplig text med tydligt innehåll, med en viss längd.

Glosor och om du har kunskap i de grammatiska strukturer som gås igenom. Have, am, are, is, verbets användning i nutid samt do och does.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: