👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och programmering

Skapad 2018-08-21 16:21 i Hertingsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Teknik
Under åk 5 kommer du i perioder få lära dig mer om programmering. Du kommer få prova blockprogrammering, konstruera och prova dina idéer, tolka och skriva koder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda modern teknik för att lösa problem, dels på iPads och dels med robotar.

 

Bedömning - vad och hur

Du kan följa och skapa enkla programmeringsuppgifter.

Du kan välja och pröva dina idéer.

Du kan dokumentera ditt arbete.

 

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får tillfälle att träna på programmering i olika typer av appar och program, bland annat  We Do 2.0,

A.L. E. X och Scratch jr.

Uppgifterna kommer variera alltifrån att lösa färdiga banor och uppgifter till att själva konstruera egna robotar och banor enskilt och i grupp, samt tolka och skapa ASCII-koder

Vi kommer se delar av tv-serien Programmera mera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6