Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar

Skapad 2018-08-21 19:17 i Almtunaskolan Uppsala
I detta tema ska du lära dig om hur broar kan se olika ut. Vilket är hållbart, hur bygger man en bro? Du kommer att bygga en bro och göra en skiss av din bro.
Grundskola 6 Teknik
Ett teknikarbete om hållfasthet och konstruktion med utgångspunkt i olika broar.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll:

Vad?

 • Exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Genomföra konstruktionsarbeten 
 • Enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, film och texter.
 • Olika tekniska begrepp 

Hur?

Först kommer vi att läsa om olika sorters broar, samt se bilder och film. Vi ska sedan pröva olika idéer till lösningar, göra ritningar av våra broar samt utforma enkla modeller. Vi kommer att bygga modellerna med exempelvis träpinnar, sugrör, papp, lim och tejp. Vi kommer även att prata om olika broar genom historien. Hur de är uppbyggda och vad de består/bestått av.

Olika tekniska begrepp:

 • fackverk
 • balkar
 • pylon
 • naturmaterial
 • framställda material
 • råvara
 • stabilt
 • konstruktion
 • balkbro
 • bågbro
 • hängbro
 • snedkabelbro

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • ge exempel på olika hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen
 • använda tekniska begrepp
 • göra enkla konstruktioner av en bro
 • göra dokumentationer av din brokonstruktion och bygge.

 

Uppgifter

 • Diagnos - Hållfasta och stabila konstruktioner

 • Diagnos - Hållfasta och stabila konstruktioner

 • Diagnos - Hållfasta och stabila konstruktioner

 • Bygga bro - observation 1

 • Bygga bro - observation 2

 • Bygga bro - observation 2

 • Bygga bro - observation 2

 • Skriva en text om en bro

 • Bygga bro - observation 1

 • Skriva en text om en bro

 • Dokumentation av brobygget

 • Bygga bro - observation 1

 • Dokumentation av brobygget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 4-6

Undersöka tekniska lösningar

F
E
C
A
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver och ger exempel.
Du förklarar.
Du förklarar.
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver och ger exempel på några ingående delar som samverkar
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som använts.
Du beskriver på ett enkelt sätt och ger exempel.
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

F
E
C
A
Förmågan att undersöka möjliga idéer till lösningar.
Du prövar möjliga idéer
Du prövar och omprövar
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer
Förmågan att utforma fysiska eller digitala modeller.
Du utformar enkla modeller
Du utformar utvecklade modeller
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Du gör utvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Föra resonemang

F
E
C
A
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att föra resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: