Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen och hälsa 1

Skapad 2018-08-21 21:13 i Grundsärskolan Simrishamn
Temat handlar om Kroppen, kroppsdelar och dess funktion samt vad som inverkar på individens hälsa. Temat syftar till att öka elevers kunskaper om människokroppen.
Grundsärskola 1 – 3 Svenska Teknik Naturorienterande ämnen
Vi arbetar med tema kroppen, kroppsdelars namn och funktion. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om våra kroppar. Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.

Innehåll

Syfte med Tema Kroppen och välmående

Du ska få lära dig mer om din kropp, både utanpå och inuti.

Det är bra för dig att lära dig vilka ord du kan använda när du pratar och samtalar om din kropp, till exempel om du har ont någonstans..

Centralt innehåll i temat Kroppen och välmående

Du ska få lära dig mer om...

 • vad de olika kroppsdelarna sitter
 • vad de olika kroppsdelarna heter
 • vad finns inuti kroppen
 • vad kroppen behöver kroppsdelar och organ till

Arbetsformer och Aktiviteter

När vi lär oss om kroppen ska vi:

 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer om kroppen
 • sjunga och göra rörelselekar
 • rita av oss själva
 • Identifiera kroppen framifrån, bakifrån och inuti
 • prata om hälsa och göra aktiviteter som kroppen mår bra av
 • flickor och pojkar likheter och skillnader
 • lära oss mer om vad de olika kroppsdelarna har för funktion
 • lära oss mer om vad som finns inuti kroppen
 • arbeta med "vem är jag

Så här kan du visa dina kunskaper om Kroppen och välmående

 När vi pratar om kroppen kan du:

 • peka på några av de kroppsdelar som vi nämner 
 • delta i samtal om kroppsdelar, organ och sinnen
 • visa att du känner igen det vi pratar om
 • samspela, samtala och föra fram egna åsikter tillsammans med andra om t.ex. hälsa 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6

Matriser

NO Sv Tk
Människokroppen och hälsa

Rubrik 1

 • NO  1-6   Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
 • NO  1-6   Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • NO  1-6   Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
 • NO  1-6   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-6   Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • NO  7-9   Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
 • NO  7-9   Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • NO  7-9   Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
 • NO  7-9   Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
 • NO  7-9   Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
 • NO  7-9   Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
 • NO  7-9   Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.
 • NO  7-9   Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • NO  E 6   Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
 • NO  E 6   Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
 • NO  E 6   Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • NO  E 6   Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
 • NO  E 6   Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  E 6   Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  C 6   Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
 • NO  C 6   Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
 • NO  C 6   Dessutom för eleven enkla resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • NO  C 6   Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • NO  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  C 6   Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  A 6   Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
 • NO  A 6   Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
 • NO  A 6   Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
 • NO  A 6   Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • NO  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  A 6   Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  E 9   Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
 • NO  E 9   Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
 • NO  E 9   Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
 • NO  E 9   Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
 • NO  E 9   Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  E 9   Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
 • NO  C 9   Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
 • NO  C 9   Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
 • NO  C 9   Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
 • NO  C 9   Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
 • NO  C 9   Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  C 9   Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
 • NO  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
 • NO  A 9   Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
 • NO  A 9   Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
 • NO  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
 • NO  A 9   Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  A 9   Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: