Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell åk 8

Skapad 2018-08-22 07:19 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 8 Svenska

Matriser

Sv
Novell åk 8

Bedömning novell

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen för hur man skriver en novell. Texten fungerar i huvudsak.
Eleven följer instruktionen för hur man skriver en novell. Texten fungerar relativt väl.
Eleven följer instruktionen för hur man skriver en novell. Texten fungerar väl.
Innehåll
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och fungerar i huvudsak för genren. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och fungerar relativt väl för genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och passar texten väl. Ordvalet fungerar väl för genren. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: