Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing 101

Skapad 2018-08-22 09:02 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 9 Engelska
Arbetsområde med fokus på den skriftliga processen

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Stärka eleverna i den skriftliga processen.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer att arbeta med grammatik genom programmet Khan academy för att stärka grunderna i skrivandet. I khan academy kommer eleverna ha tillgång till lektioner och uppgifter som har med grammatik att göra. Till en början kommer vi att arbeta mer med programmet i skolan för att eleverna ska känna sig trygga med hur det fungerar. Tanken är sedan att eleverna ska kunna använda detta som ett "flippat klassrum" vilket innebär att de får i uppdrag att titta på lektioner hemma för att förbereda sig innan lektionen för att vi sedan ska kunna både prata och arbeta med det på ett djupare plan.

Vi kommer också att gå igenom hur man skriver uppsats och träna oss på att göra detta. Här är tanken att vi ska applicera den grammatik som vi gått igenom samt titta på structuren av en uppsats. Vi kommer också att träna oss på att använda oss av ett bredare och mer varierat vocabulär samt titta på engelsk fraseologi.

Istället för att direkt skriva en större uppsats som eleverna får feedback på kommer vi att dela upp det så att eleverna får genomgång på de olika delarna av en uppsats. De får sedan prova att skriva utifrån dessa instruktioner där de sen får feedback av mig. 

Ni får efter denna process prova att skriva en uppsats i "skarpt läge" för att känna på hur det skulle vara samt att de kommer att användas som underlag för bedömning på er skriftliga förmåga.

Delaktighet kommer att ske genom att ni kommer få välja ämne att skriva om samt att ni kommer ha inflytande i vilka delar av grammatiken såväl som skrivprocessen ni vill ägna mer tid till.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Eleverna kommer att bli bedömda på sin skriftliga process både genom deras arbete med grammatiken i Khan academy, den skriftliga progressionen i uppsatsskrivande samt genom att titta på den uppsats som de får skriva i slutet av arbetsområdet.

Nedan ser ni de syften och kunksapskrav vi arbetar med och som bedöms i arbetsområdet.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Introduction and analysis

 • Introduction and analysis

 • Introduction and analysis

 • Essay introduction

 • Essay introduction

 • Essay introduction

 • Essay introduction

 • Introduction and analysis

 • Complete five-paragraph essay

 • Complete five-paragraph essay

 • Complete five-paragraph essay

 • Complete five-paragraph essay

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: