Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-08-22 13:04 i Valhallaskolan Halmstad
Mall till LPP enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 6 Geografi
Du kommer att få lära dig om Europas länder, huvudstäder, natur- och kulturlandskap.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Innehåll

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. 

Europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. 

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din arbetsinsats under lektionerna och hemuppgifter. 

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa olika texter

Svara på frågor muntligt och skriftligt

Visa att du kan läsa och använda kartor 

Lära dig Europas länder och huvudstäder.

Genomföra läxförhör

Leta fakta om ett Europeiskt land med hjälp av olika källor och resonera om källornas användbarhet. Redovisa dina kunskaper för kamrater och vuxna. 

Dokumentation

Dina kunskaper kommer att dokumenteras i Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: