Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2018-08-22 14:27 i Stallgården Hedemora
Förskola
Här är Lammets pedagogiska planering för hur vi arbetar och tänker om föräldraaktiv inskolning under året ur ett barn och vårdnadshavarperspektiv.

Innehåll

 

På våran förskola skolar vi in barn både under hösten och våren  

 

SYFTE

Ge nya barn en bra start på förskolan och skapa trygghet för nya barn och även vårdnadshavare.

Att vi skapar en trygg grupp och får ihop gruppen med de nya barnen som kommer och de gamla barnen som är kvar.

 

MÅL

Trygga barn och vårdnadshavare under och efter inskolnings perioden.

 

 

 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan;
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet.

 

METOD-GENOMFÖRANDE

Innan inskolningen skickar vi en inbjudan med välkomstext och bilder på oss pedagoger som arbetar på avdelningar. Inbjudan till  inskolningssamtal skickar vi i god tid med posten.

Vi gör en checklista med frågor vi tycker är viktiga att få med under inskolningssamtalet. Vi går igenom delar av inskolningsfoldern som vi tycker är viktiga, resten av innehållet i inskolningsfoldern tar vi upp på uppföljningssamtalet efter 6-8 veckor. 

Vi börjar inskolningen på måndagar

Vi håller fast vid att vårdnadshavarna är med sitt barn minst 3 dagar på förskolan innan det är aktuellt för att lämna förskolans lokaler.

Vi pedagoger se till varje barn olika individuella behov och förutsättningar.

Fasta rutiner  och matplatser

DOKUMENTATION

 

Hur dokumenterar vi:

 

 • Observation
 • Reflektion
 • Daglig dialog med föräldrarna.

 

Vi tar bilder på barnet i inskolningsprocessen och lägger ut dem sen i Lärloggen som vi kan använda som underlag för ett uppföljningssamtal senare. Förutom det så skriver vi ut bilderna som barnen tar hem över första helgen.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Vi ordnar ett uppföljningssamtal med föräldrarna efter några veckor och reflekterar tillsammans med dem om vilken utveckling deras barn har genomgått,  var de positiva/negativa, hur påverkades rutinerna hemma samt tar emot önskemål om eventuella förändringar. 

 

 

 

Uppgifter

 • checklista inskolningssamtal

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: