Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-08-22 14:37 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I en argumenterande text ger skribenten sin egen personliga åsikt om ett ämne och försöker påverka läsaren att tycka att den åsikten är riktig. Argumenterande texter skrivs för att få andra att tänka på ett visst sätt eller göra något speciellt.

Innehåll

Mål:

 • Du ska lära dig att skriva en argumenterande text där du använder  ord som gör att någon annan som läser din text kan se och förstå vad för sorts text du har skrivit.
 • Du ska visa att du kan använda skiljetecken, grundläggande regler för stavning samt använda språket på ett korrekt sätt.
 • Din text är enkel att följa och förstå.
 • Du läser en kamrats text och du kan ge exempel på ord i texten som är typiska för en argumenterande te.
 • Efter respons ska du bearbeta och förtydliga din text.

 

Hur vi ska arbeta med området:

 • Du kommer att få reda på hur en argumenterande text är uppbyggd
 • Du kommer att få titta på exempeltexter
 • Du kommer att skriva en egen argumenterande text
 • Du ska ge och ta respons på texterna
 • Du ska efter respons bearbeta och förtydliga din text.

 

Begreppslista:

Tes, argument, förtydligande, åsikt

Tidsplan:

två veckor

Hur det ska bedömas:

Det ska tydligt framgå att din text är en argumenterande text.

I din text ska du visa att du kan använda skiljetecken, grundläggande regler för stavning samt att texten ska vara språkligt korrekt uppbyggd.

Efter respons ska din text visa på en förbättring.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Läsa
Att du kan läsa argumenterande texter med flyt bedöms.
 • Sv  4-6
Du kan med flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Argument
Du har med något argument i din text. Du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara ett eller flera av dessa.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara dessa tydligt för läsaren.
Läsa och diskutera
Att du är aktiv och diskuterar texterna i mindre grupper samt i helklass.
 • Sv  4-6
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Att du kan skriva en begriplig argumenterande texter med en röd tråd.
 • Sv  4-6
Du kan skriva argumenterande texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Hur du stavar, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Använda och ge respons
Du kan läsa andras argumenterande texter och berättar för dem hur de kan förbättras samt tar åt dig den respons du själv får.
 • Sv  4-6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: