Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Y kap 1-2

Skapad 2018-08-22 15:12 i Söndrumsskolan Halmstad
Denna planering täcker matematikboken Y kap 1-2
Grundskola 8 Matematik
Fram till höstlovet kommer vi arbeta med bråk, procent och potenser.

Innehåll

Y kap 1-2

Syftet med området är att du ska lära sig att:

 • Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Förklara hur du tänker och förstå hur andra tänkt
 • Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Följande delar ur det centrala innehållet behandlas:

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

Det här ska du lära dig (konkret beskrivning)

Kap 1

 • räkna ut delen av något i bråkform, procentform och decimalform
 • räkna ut procent om något ökar eller minskar dvs. förändring av det ursprungliga - kunna räkna ut helheten om du känner till delen
 •  räkna med ränta
 • förstå skillnaden mellan procent och procentenheter
 • använda olika metoder vid problemlösning

 

Kap 2

 • jämföra storleken mellan bråk
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare - kunna multiplicera och dividera bråk - kunna räkna med potenser och tiopotenser
 • känna till begreppet grundpotensform
 • kunna använda olika metoder vid problemlösning

 

Kunskapskontroll

Efter varje kapitel kommer du testas på dina kunskaper.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: