Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildhuggeri årskurs 4

Skapad 2018-08-22 16:10 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Vi hugger och skär en tredimensionell bild i träslaget lind.
Grundskola 4 Slöjd
Vi planerar vår tredimensionella bild utifrån ett gemensamt tema och vi sammanställer sedan bildhuggerierna till en gemensam utställning. Vi arbetar med träslaget lind, som är outstanding vad gäller formning och bildhuggeri.

Innehåll

Bildhuggeriarbete. Gruppmedlemmarna enas om ett gemensamt tema.

Vi planerar vår tredimensionella bild utifrån ett gemensamt tema och vi sammanställer sedan bildhuggerierna till en gemensam utställning. Vi arbetar med träslaget lind, som är outstanding vad gäller formning och bildhuggeri.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att tänka och planera i tre dimensioner. Vi tränar också vår förmåga att forma tredimensionellt med hjälp av verktyg samt att mönstra ytor med hjälp av bildhuggeriverktyg. Arbetet avslutas med färgkomposition och målning.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att tala om...................

Vi kommer att tala om design och om färg och form. Vi talar om tredimensionalitet och om hur man hanterar verktygen på ett säkert sätt.

Hur startar vi vårt projekt?

Alla designar och formger tre mallar var. Man väljer sedan den mall som man tycker bäst om.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Matris Mellan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kreativitet / Idéer
Jag har svårt att komma på något att göra.
Jag lånar gärna andras idéer men jag visar intresse för att arbeta utifrån egna idéer.
Har egna idéer och vill försöka genomföra dem så långt som möjligt.
Jag har egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.
Planering
Jag behöver hjälp för att göra en planering.
Jag klarar att göra en planering med viss hjälp.
Jag kan själv göra en enkel planering/skiss.
Jag gör alltid självständigt en utförlig planering.
Arbetsinsats
Jag behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång. Jag avslutar sällan arbetet.
Jag färdigställer arbetet med hjälp av läraren. Jag väljer helst arbeten som är bekanta.
Jag har en egen drivkraft och färdigställer arbetet. Jag vågar prova på något nytt.
Jag har mycket vilja och kraft. Jag vill gärna prova nytt och öka svårighetsgraden. Jag gör om ifall det behövs för ett bra resultat.
Ansvar / Instruktion
Jag kan arbeta delvis självständigt och förstå en arbetsbeskrivning när en vuxen finns att fråga.
Jag försöker arbeta självständigt och använda en arbetsbeskrivning när det finns.
Jag tar ansvar och arbetar oftast självständigt. Jag kan använda en arbetsbeskrivning.
Jag tar alltid ansvar för mitt arbete. Jag arbetar självständigt och eftertänksamt.
Redskap
Material Färg Form Funktion
Jag använder helst kända material. Jag provar olika redskap.
Jag är intresserad av material, färg, form och funktion. Jag kan hantera enkla redskap och verktyg.
Jag kan en del om material, färg, form och funktion. Jag vill lära mer. Jag provar att hantera olika redskap vid arbetet i de olika materialen.
Jag arbetar mycket medvetet med material, färg, form och funktion. Jag hämtar inspiration och vidareutvecklar mig. Jag gör medvetna val av redskap i samband med arbetet i de olika materialen.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Jag beskriver hur delar av arbetet har gått till.
Jag kan med handledning beskriva hur arbetet har gått till och vilka val jag gjort.
Jag kan beskriva arbetet och reflektera över de val jag gjort.
Jag kan på ett realistiskt sätt värdera min arbetsinsats och min produkt utifrån funktionella och estetiska aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: