Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kompiskompassen åk 2-3 HT-18

Skapad 2018-08-22 16:27 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola F – 6
Eleven ska under arbetet fundera över hur andra kan uppleva mig? Hur kan jag vara en god kamrat?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Eleven ska kunna förstå att vi alla är olika, men att vi alla är lika mycket värda.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, skapande och lek.

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Etiskt perspektiv, se s.10 i Lgr 11.

Vad ska eleven förstå efteråt?

- kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

- respektera andra människors egenvärde,

- ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, och kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Analysera

Reflektera

Argumentera

Skapa

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: 

Rätt, orätt, jämlikhet,  barnkonventionen, mänskliga rättigheter, kränkning, och utanförskap.  

Eleven ska förstå: 

Rätt, orätt, jämlikhet,  barnkonventionen, mänskliga rättigheter, kränkning, och utanförskap.  

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: 

Diskussioner om grundläggande mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Skapande av filmer för att motverka mobbing. Diskussion och övningar kring livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Eleven ska under arbetet fundera över hur andra kan uppleva mig? Hur kan jag vara en god kamrat? 

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: 

Se matris, mini-lektioner ,scaffolding.

Summativ bedömning: 

Filmer för att motverka mobbning.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Tidigare arbete kring ämnet genom mind map

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Ledtrådar

Upptakt

Miniuppdrag (innehållande information om mänskliga rättigheter och barnkonventionen)

Miniuppdrag (Kamratskap, vänskapsdikter)

Storsjung

Värderingsövningar

Sokratiska samtal.

Uppdrag: Filmskapande av antimobbningsfilmer. 

Följande sokratiska samtal genomförs:

    Samtal om Pippi flyttar in (Ann Pihlgren)  åk F-2

    Samtal om Alfons och odjuret (Karin Sågström) åk F-2

    Samtal om Det glada lejonet (Ann Pihlgren) åk F-4

    Ensam ledsen pojke på skolgård (Karin Sågström) åk F-6 

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: 

Klassrum, skolgård, grupprum och musiksal.

 

Följande material och tekniker används: 

Ipad, dator, bildmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11

Matriser

Matris tema Kompiskompassen

Påväg
Du kan
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter
Diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Du har förmågan att diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Regler i vardagen
Samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du har förmåga att samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Muntlig förmåga
Samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
 • SO
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har förmågan att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Filmskapande
Planera, skapa och redigera film på lärplatta.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, tillsammans med andra planera, skapa och redigera film på lärplatta.
Du har förmågan att tillsammans med andra planera, skapa och redigera film på lärplatta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: