Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2018-08-22 17:25 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Under detta arbetsområde ska vi repetera de fyra räknesätten och jobba vidare med dem.

Innehåll

MÅL

Följande begrepp ska du förstå och kunna förklara;

term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregel, delbart med, kommutativ, olikhet, enhet och parentes

Huvudräkning och uppställning med de fyra talsorterna

- du ska kunna flera olika metoder för att utföra beräkningar. 

- du ska förstå och använda sambanden mellan olika räknesätt. 

Ekvationer och olikheter

- du ska kunna bestämma värden på obekanta tal i enkla likheter.

- du ska förstå att obekanta tal kan betecknas med en symbol, t.ex. en bokstav.

- du ska förstå likhetstecknets betydelse. 

- du ska redovisa dina lösningar genom matematiska uttrycksformer, bilder, text och matematiska symboler. 

Prioriteringsregeln

- du ska använda enkla prioriteringsregler.

Problemlösning 

- du ska kunna förstå en text och formulera ett matematiskt uttryck.

- du ska bedöma rimligheten i ett svar. 

- du ska träna på olika strategier för  problemlösning och matematisk formulering av frågeställningar. 

- du ska välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär. 

ARBETSFORMER

Vi har gemensamma genomgångar, du jobbar enskilt i boken eller med digitala övningar, vi övar genom olika par eller gruppaktiviteter i klassrummet. Du får även läxor att arbeta med för att befästa dina kunskaper. 

 

BEDÖMNING

Diskussioner och arbete i klassummet. 

Ett avslutande prov i slutet på arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: