Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Värdegrund

Skapad 2018-08-22 19:09 i Centralskolan Tierp
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under hösten kommer vi arbeta med värdegrund. När vi arbetar med skolans värdegrund vill vi göra eleverna medvetna och ge dem ökad kunskap om människors lika värde, mobbning och hur vi ska vara mot varandra. Vi kommer i vårt arbete att utgå ifrån livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag. Några exempel på frågor vi kommer arbeta kring följer nedan:

Vad är mobbning och varför finns det?

Hur säger man ifrån när någon är elak?

Kan man vara taskig utan att förstå det själv?

Hur ska man göra för att våga stå upp för sig själv eller för en kompis?

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

 

 • Känna till klassens trivselregler.
 • Känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang.
 • Känna till skolans likabehandlingsplan.
 • Kunna vad mobbning är.
 • Känna till hur man går tillväga om man själv eller någon annan blir mobbad.
 • Känna till hur man på ett bra sätt säger ifrån när någon är elak.
 • Veta hur man är en bra kamrat.

Centralt innehåll

Undervisning


Vi ser på bildspel och film.
Vi diskuterar och samtalar.
Vi  skriver och ritar.
Vi läser berättelser.
Vi arbetar enskilt och i grupp.

 

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:


Du kan berätta klassens trivselregler. 
Du kan berätta varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang. 
Du kan berätta vad mobbning är.
Du vet att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad. 

Du känner till att vi har en likabehandlingsplan, samt kan redogöra för någon del.

Du känner till att det finns en barnkonvention, samt kan redogöra för någon del.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: