Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO HT 2018

Skapad 2018-08-22 19:12 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola F NO (år 1-3)
Naturens årshjul kallar vi vårt tema i NO under HT 2018 Grunden är att verka för ett arbetssätt där vi får kunskaper för en Hållbar Framtid.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för naturen och hållbar framtid genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i naturen.

Centralt innehåll:

Se nedan.

Arbetssätt:

Höstterminen 2018 arbetar vi med naturen som ett bredare tema.

- vi kommer prova på att lära oss genom olika experiment.
-titta på filmer.
-samtala  och sjunga om vattnets kretslopp, vattnets olika former och om hur djuren anpassar sig.
-prata om årstidsväxlingar.
-använda ämnesspecifika ord och begrepp.
-skapa och leka samt träna empati.

 

Vi kommer att arbeta i helklass, mindre grupper och enskilt under vårt tema.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: