Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT-18 ÅK 6 Matteborgen 6A

Skapad 2018-08-22 19:14 i Stora Högaskolan Stenungsund
Matematik i åk 6 baserad på Matteborgen 6A.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att lära dig att räkna med decimaltal och procent. Du kommer att lära dig att räkna omkrets och area på olika geometriska figurer samt lära dig att arbeta med koordinatsystem. Du kommer även att arbeta med algebraiska uttryck och beräkna värdet av olika uttryck.

Innehåll

Till eleven

Förmågor:
Du ska utveckla följande förmågor i matematik:

 • Du ska kunna lösa matematiska problem
 • Du ska kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp: t.ex. decimaler, bråk, täljare, nämnare, addition, produkten…
 • Du ska kunna välja en lämplig metod för att göra beräkningar: t.ex. 23+23+23+23+23+23+23+23 eller 23*8
 • Du ska kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatser


Målet med denna kurs är att du ska utveckla dessa förmågor inom följande arbetsområden:

 • Tal
 • Procent/Sannorlikhet 
 • Geometri
 • Koordinatsystem/Lägesmått
 • Algebra

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • arbeta med Matteborgen 6A
 • ha genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • arbeta med problemlösning, enskilt, i par och gruppvis
 • arbeta laborativt när det gäller bråk
 • använda program på datorn där vi bland annat spelar spel med matematisk anknytning
 
Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:
 • skriva tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte
 • delta i samtal gruppvis och i helklass för att visa dina kunskaper
 • visa praktiskt att du kan arbeta med arbetsområdena
 • samarbeta kring problemlösning
 • visa dina kunskaper på diagnoser och provräkningar

 

Bedömning:

När vi har arbetat färdigt med kursen ska du:

Vad bedöms:

 • vilka strategier och metoder du använder när du löser problem, beräkningar och rutinuppgifter.
 • hur väl du förstår och använder de matematiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • hur väl du kan redogöra (både skriftligt och muntligt) för hur du löst en uppgift. 

Hur bedöms det:

 • genom att skriva tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte.
 • genom att delta i samtal parvis och gruppvis.
 • genom att visa dina kunskaper på skriftliga diagnoser och provräkningar.

 

Dina kunskaper och förmågor kommer främst att bedömas på diagnoser och provräkningar samt hur du deltar och arbetar på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: