Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat om Miljön – NO

Skapad 2018-08-22 21:16 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola F
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1077307?programid=2071 Magnus Carlson är känd som sångare i bandet Weeping Willows. Han ägnar sitt Sommar åt att söka svar från olika experter på frågorna som oroar honom allt mer: Vad händer med klimatet? Samma dag som Magnus Carlsons sommar sänds fyller han 50 år. I födelsedagspresent önskar han sig en välmående planet. Istället för att fokusera på erfarenheterna som sångare i Weeping Willows ägnar han därför sitt program åt att söka svar på frågorna som oroar honom. Magnus Carlson ringer upp forskaren Elin Röös, metrologen och naturskadespecialisten Pär Holmgren, debattören och ordförande i företagsforumet Circular Sweden: Anders Wijkman och flera andra för att få svar på hur vi kan göra för att lösa de problem som hotar miljön. Svaren han får handlar om både vad man som enskild kan göra i det lilla, och hur man kan göra för att påverka beslutsfattare i de stora frågorna. ”Bara genom att leva i vårt samhälle, finns möjligheter att påverka och vissa saker som vi inte kan påverka. I mitt liv som sångare, turnerar jag runt om i Sverige och ibland utomlands. För mig har det blivit viktigt att försöka turnera så hållbart och klimatvänligt som möjligt”, säger han. Om Magnus Carlson Hyllad sångare som fick sitt genombrott med indierockgruppen Weeping Willows och debutalbumet Broken Promise Land 1997. Låten Blue and Alone var ledmotiv i SVT-serien Pistvakt. Känd för den breda publiken som en av deltagarna i Så mycket bättre i TV4. Spelar också i Magnus Carlson & The Moon Ray Quintet och har gett ut flera soloalbum som Ett kungarike för en kram, Allt är bara du, du, du och Den långa vägen hem. Har haft en roll i filmen Gentlemen, och som SÄPO-anställd i filmen Call Girl.

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag:

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 

Syfte - förmågor från kursplan:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Kopplingar till läroplan

 

Syfte:

·         använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Bi) 

·         använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. (Bi)

·         använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fy, Ke) 

·         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk)

·         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (Tk)

 

Centralt innehåll

Kopplingar till centralt innehåll i kursplanen för Biologi, Fysik, Kemi, Teknik 7-9

       Biologi

·         Natur och samhälle 
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

·         Biologin och världsbilden 
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 

Fysik

·         Fysiken i naturen och samhället
Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

 

Kemi

·         Kemi i naturen
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

·         Kemin i vardagen och samhället

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 

       Teknik

·         Teknik, människa, samhälle och miljö

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik, samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

 

·         NO / Tk
Metoder och arbetssätt 
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Arbeta med ord och begrepp individuellt och i grupp. Att ta del av ett radioprogram gällande miljöfrågor, presentera och diskutera detta muntligt i efterföljande genomgångar och grupparbete samt i text i form av en avslutande individuell uppsats.
Genom efterarbete av genomgångar och diskussioner ges tillfälle att visa förmåga att formulera egna argument och då skilja på åsikter och fakta.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Att du med hjälp av grundläggande kunskaper kan resonera om det centrala innehåll som presenterats ovan

Lektionsplanering av NO lektioner – Sommarprat om Miljön

V 34    Onsdag:        Presentation och genomgång av några sidor på internet som kompletterar det     
                         radioprogram som ni lyssnat på.
                         Länkar till dessa sidor:

             Vädret och växthuseffekten
Varför var det varmt sommaren 2018?
https://www.forskning.se/2018/07/19/langsammare-golfstrom-kan-ha-orsakat-varmeboljan/

             Vad är klimatförändringarna?
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/vad-ar-klimatforandringarna/1124260-vad-ar-klimatforandringarna

             Mänsklig påverkan
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/mansklig-paverkan/1124268-mansklig-paverkan-klimat

             Konsekvenser
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat

             Lösningar
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/losningar/1124285-losningar-klimat


Kött
Köttguiden
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide

             Det här kan du göra för klimatet: Bilen – Biffen – Bostaden - Butiken – Börsen -
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/det-har-kan-du-gora/1609668-det-har-kan-du-gora-klimat

            

             Källsortering av plast

             Fyra sanningar om plast
https://www.naturskyddsforeningen.se/plastsanningar

             Våra hav fylls av plast
https://www.naturskyddsforeningen.se/plastfritthav

             Väljer du plast att skriva om finns det även filmer att se på SLI.se

 

 

             Overshoot Day:
http://www.wwf.se/press/aktuellt/1713473-overshoot-day-jordens-resurser-slut-redan-2-augusti

             Hav, sjöar & fiske
Överfiske (med bra länkar för att komma vidare)
https://www.havet.nu/?d=33

             Rädda Östersjön (bra och kanske något mer lättläst)
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hav-och-fiske/radda-ostersjon/1181754-radda-ostersjon-startsida

 

            

             Bin:
https://www.pandaplanet.se/radda-humlor-och-bin

             Fyra skäl till varför bina dör
https://illvet.se/djur/insekter/fyra-skal-till-varfor-bin-dor

             Varför dör bina?
https://www.naturskyddsforeningen.se/varfor-dor-bina

             https://kit.se/2015/06/08/3588/vi-har-ingen-plan-b-for-nar-bina-dor-ut/

             Vad händer utan bin (kortfattad)
https://illvet.se/djur/insekter/vad-hander-om-alla-bin-dor

 

 

             Miljö och de politiska partierna:
Höll partierna löftena de gav i valet 2014?
https://www.naturskyddsforeningen.se/val2018/partierna-kliver-framat-i-miljopolitiken

             Vad säger de politiska partierna inför valet 2018?
https://www.naturskyddsforeningen.se/val2018/sa-mycket-lovar-partierna-for-miljon

Matriser

Sommarprat om Miljön – NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Bi / Fy / Ke: Söka och använda information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Bi / Fy / Ke: Frågor, åsikter & argument
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Bi / Fy / Ke: Förståelse för hur männsikan med sin teknikanvändning påverkar miljön.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Tk: Resonera om teknikutveckling, vilka drivkrafter som styr denna utveckling och vilka konsekvenser det kan bli av detta.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: