Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 kap 1-2 ht 2018 ESN

Skapad 2018-08-22 21:25 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering av kap 1-2 avseende Matte Direkt
Grundskola 7 – 9 Matematik
Kapitel 1 handlar om Tal och i kapitel 2 får du bekanta dig med prefix och träna på enhetsomvandlingar

Innehåll

PLANERING Matematik       år 7 Kap 1-2

 

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

 

1.     Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

                                                                                                                                                                                        (Skolverket LGR 11)

2.     Kunskapskraven

Se bedömningsmatris i Unikum

 

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

 

1.     Centralt innehåll:

Kap 1-2

·         Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

·         Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang

·         Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

·         Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

2.     Du skall kunna:

Kap 1

·         Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

·         Kunna ordna tal i storleksordning

·         Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

·         Avrunda tal

·         Förstå och använda de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten

·         Kunna räkna med de fyra räknesätten

·         Prioriteringsreglerna

 

Kap 2

·         Du skall förstå och kunna använda prefix

·         Kunna använda och omvandla de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym

·         Kunna göra beräkningar med tid och hastighet

 

3.     Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egna nivå. Du kommer arbeta både med läromedel och med praktiskt material. Vi kommer också arbeta med programmering.

 

 

C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns i Unikum där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 

D.  VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner samt skriftliga eller muntliga prov att visa ditt lärande.

Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Uppgifter

  • Bra länkar

  • Veckoplaneringen i matematik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: