Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 5 läsår 2018/2019

Skapad 2018-08-22 21:33 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Bild
Under detta läsår kommer vi arbeta med att skapa och presentera bilder för hand och digitalt samt tredimensionella föremål med olika tekniker, verktyg och material. Vi kommer även granska och analysera reklam- och nyhetsbilder för att därefter skapa våra egna. Dessutom kommer vi att arbeta med kroppens proportioner och perspektiv.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...

 • förmedla ett budskap med hjälp av en bild,
 • använda olika tekniker, verktyg och material i teckning, måleri, tryck, collage och vid digital bildframställning,
 • skapa en kropp i rörelse och med rätt proportioner,
 • bygga upp en bild utifrån begreppen rum/perspektiv, nyans och struktur,
 • granska, tolka och analysera reklambilder.
 

Undervisningens innehåll

Vad?

Bildframställning:

 • skapa berättande, informativa och instruerande bilder

Redskap för bildframställning:

 • teckning: blyerts, kol, krita, tusch eller färgpennor
 • måleri: akvarellfärg, flaskfärg, oljepastellkrita eller temperafärg 
 • tryck: schabloner, svamptryck eller penseltryck
 • collage: bild kopplat till text
 • digitalt: film med bildredigering

Konstens grunder:

 • rum/perspektiv, nyans och struktur
 • kroppens rörelse och proportioner

Bildanalys:

 • egna och kamraters bilder
 • reklambilder

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • analys, reflektion och diskussion enskilt, i mindre grupp eller i helklass,
 • digitalt arbete med iPad och iMovie,
 • filmer,
 • genomgångar,
 • göra egna reklamfilmer: gör en storyboard-filma-redigera
 • planeringar i Classroom,
 • projekt kring reklambilder,
 • skapande aktiviteter enskilt, två och två och i grupp,
 • utvärderingar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • berätta, informera samt ge en instruktion om något med en bild,
 • genomföra ett arbete från idé till slutprodukt, där du visar din förmåga att handla, bearbeta och reflektera över ett bildarbete,
 • skapa olika typer av bilder, där teknik, verktyg och material används på ett funktionellt, varierat och idérikt sätt,
 • kombinera olika bildelement för att skapa perspektiv, nyans, struktur och proportion i en bild,
 • granska, tolka och analysera reklambilder utifrån uttryck, innehåll och funktion.

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna, när du skapar bilder och andra föremål samt vid individuella reflektioner och vid diskussioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: