Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-22 22:00 i Ätranskolan Falkenberg
Du kommer lära dig mer om hur Sverige styrs och om hur demokrati fungerar.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Nu ska alla över 18 år få rösta om vem som ska bestämma i vårt land. Du kommer lära dig mer om hur Sverige styrs och om hur demokrati fungerar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din kunskap om demokrati, den demokratiska processen och demokratiska värderingar.

Du ska få insikt om vem som bestämmer i Sverige.

Du ska få kunskaper om hur du som individ kan påverka samhället.

Du ska ha förståelse för följande begrepp: Demokrati, diktatur, kompromiss, riksdag, regering, politik, partier, minister, medborgare, majoritet och minoritet.

Bedömning - vad och hur

Du ska i samtal/skrift visa förståelse för vem som bestämmer i Sverige och använda begrepp som vi lärt oss under arbetets gång.

Du ska ha kunskap om hur ett klassråd går till.

Du kan ge exempel på aktuella frågor som diskuteras i tv och tidningar i valtider.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer lära dig mer genom:

Läroböcker

Filmer "Vem bestämmer"

Samtal, kooperativa arbetssätt

Samarbetsövningar

Låtsas val

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: