Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2018-08-22 22:55 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under några veckor kommer du att få fundera kring elektricitet och koppla mycket. Du lär dig bland annat. att bli bra på att rita och förstå kopplingsscheman.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Konkretiserade mål

När du läst detta område:

 • kan du beskriva vad som menas med bra och dåliga ledare
 • kan du definiera begreppen spänning, ström och resistans samt ange deras enheter
 • kan du laborera säkert med el, rita och förstå enkla kopplingsscheman 
 • förklara vad som menas med skyddsjordning och hur el.distribution sker
 • veta att ström och spänning kan vara livsfarligt!
 • kan du förklara begreppet magnetism
 • vet du hur elektromagneter fungerar

Undervisningen

    Vi kommer arbeta med:
        
 • Clioonline
 • Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till
 • Laborationer
 • Film

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att resonera både skriftligt och muntligt under arbetet
 • genomföra laboration

Bedömning enligt matrisen nedan.

Uppgifter

 • Hemuppgift "Elektriska laddningar"

 • Laboration 2.3.17. Resistans och ström

 • Begrepp inom "Elektricitet"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism

Bedömningsmatris

.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen i målen ovan.
Visat grundläggande kunskap om begreppen genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Visat god kunskap om begreppen genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Visat mycket god kunskaper om begreppen genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.
Genomföra en laboration
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Kan föra enkla resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen
Kan föra utvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen
Kan föra väl utvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: