Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2018-08-23 07:09 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik
Vi tränar matematik flera gånger i veckan på olika sätt. Genomgångar, laborativt material, spel, gruppuppgifter, tester, diagnoser, arbete med digitala verktyg och arbete i boken. Vi samtalar, redogör och drar slutsatser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:
Använda olika räknestrategier vid huvudräkning.
Lösa problem självständigt och tillsammans med andra och förklara hur du tänker.
Förstå och använda de olika räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.
Förstå matematiska begrepp.

Beräkna tid

Bedömning - vad och hur

Vad:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Använda räknestrategier vid huvudräkning inom talområdet 0-20.
Använda algoritmer vid addition med tiotalsövergång och subtraktion med växling.(0-200)
Lösa problem, samtala, beskriva och redogöra för hur du tänkt.
Använda olika matematiska begrepp.

Beräkna tid


Hur:
Genom lektionsobservationer vid samtal, diskussioner och skriftligt arbete.

Tester och diagnoser.

Använda digitala verktyg och laborativt material för färdighetsträningen.Undervisning och arbetsformer

 

Genomgångar.

Problemlösningsuppgifter enskilt, par, grupp.

Samtala, redogöra och förklara hur du tänker.

Spela mattespel.

Färdighetsträna i boken.

Använda digitala verktyg.

Tester och diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: