Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2018-08-23 09:20 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lyssnar på sommarprat i P1 och sammanfattar det skriftligt i ett enskilt dokument. Sedan använder vi sommarpraten som utgångspunkt för muntliga diskussioner då vi övar inför nationella proven. Som avslutning gör ni ett eget sommarprat som får handla om precis vad som helst.

Innehåll

Sommarprat

 

Under detta moment kommer du att lyssna samt diskutera sommarprat. Du kommer därefter skriva och spela in ditt eget sommarprat. Detta blir även en övning inför det nationella provet.

 

DEL 1 - Lyssna, sammanfatta och diskutera

 

Du kommer bli tilldelad ett av följande sommarprat:

 

 1. Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare. 

 2. Carina Bergfeldt, journalist och författare.

 3. Jonas Gardell, författare, artist

 4. Stina Wollter, konstnär, författare, programledare. 

 5. Måns Möller, artist, komiker. 

 

Därefter ska du:

 

 1. Lyssna på ditt sommarprat. (1 lektion)

 2. Skriftligt sammanfatta ditt sommarprat på 300 ord. (2 lektioner)

 3. Förbereda presentation samt diskussionsfrågor baserat på ditt tilldelade sommarprat. (Sammanfatta sammanfattning, presentation - egna tankar och åsikter, ska lägga grund inför kommande diskussion, ta exempel ur sommarprat och egna livet, sett, läst, skapa en allmän diskussionsfråga (eventuella följdfrågor) (2 lektioner)

 4. Genomföra samtal (1 lektion)

 5. Planera, skriva ner samt spela in eget sommarprat (Taltid ca 5 min + låt) (3 lektioner)

 

 

 

 

 Följ Skrivmallen för sommarprat när du skriver ditt tal.

Skrivmall för sommarprat

 1. Anslag:

Skapa en känsla, ingången till det du ska prata om. Förslag på inledning till talet:

 

En speciell händelse från min högstadietid är…

Om jag fick gå om förra skolåret skulle jag…

Det känns speciellt att få berätta om…

Jag är stolt över…

Viktiga personer för mig har varit…

Det jag kommer sakna mest när…är…

Något jag verkligen brinner för är…

Nu förstår jag…

2. Presentation

Om du pratar om några personer, presentera dem. Presentera även plats och tid. Kom ihåg att presentera dig själv med namn år.

 

Mitt namn är X och jag är X år. Jag sitter här i det varma/kalla rummet/gräset och ska försöka få fram…

3. Fördjupning

Kärnan i ditt tal utvecklas. Här kan du beskriva händelser och personer mer specifikt. Budskapet i ditt tal börjar framgå.

 

Jag minns när jag träffade/gjorde…

4. Upptrappning

Upprepa känslor och ge bilder och gestaltningar. Använd gärna många liknelser och låt ord eller uttryck återkomma för att ge en ram till ditt tal.

 

En händelse som satt sig fast som en kil i mitt hjärta är…

5. Upplösning

 

Kom fram till det avgörande. Budskapet ska framgå tydligt.

 

Den dagen förstod jag att…

6. Avtoning

 

En nedtrappning ska ske. Du kan tänka på följande:

 • Vad blir följderna, lösningen och vad händer sen?

 • Ge en knorr eller en poäng i slutet.

 • Avsluta med ett talesätt som knyter an till innehållet.

 • Du kan även väva ihop slutet med den mening du började med.

 

 

 

Matriser

Sv
Analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfattning
Sammanfattning av texten och din åsikt
Innehållet i texten framgår.
Innehållet i texten framgår klart och tydligt och även din åsikt om den.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst eget engagemang och/eller upplevelser. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den.
Innehållet och dina egna tankar och resonemang framgår klart och tydligt. Du ger tydliga exempel på det du vill föra fram. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den och resonerar kring detta t.ex. genom dra paralleller till dig själv och din omgivning.
Berättarteknik
Början, personer, tid, miljö, berättare
Du kan berätta om början, personer, miljö och tid i boken.
Du kan resonera kring valen som författaren/skaparen gjort. Du kan se textens berättarperspektiv och ge exempel på detta.
Du kan dessutom göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val.
Du kan tolka och analysera berättartekniken och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val och kan argumentera utifrån dessa.
Budskap
Du kan återge textens budskap.
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta även på ett personligt plan.
Du kan tolka och analysera budskapet och använder dig av exempel från texten för att illustrera hur författarens/skaparen förstärker budskapet.
Jämföra
Genre och egna upplevelser
Du kan se likheter med annat som du upplevt, läst, hört eller sett. Du kan placera in texten i en genre.
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om. Du kan förklara och ge exempel på varför texten hör till en speciell genre.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.

Sv
Bedömningsmall för Mitt sommarprat

E
D
C
B
A
Förbereda och genomföra
 • Sv
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga och skriftliga redogörelser med en i huvudsak fungerande struktur och innehåll och en viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Innehåll
 • Sv
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Form
 • Sv
Eleven kan skriva med viss språklig variation och enkel textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan skriva med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva med god språklig variation och välutvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: