Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme & Klimat, åk 8, läsåret 20/21

Skapad 2018-08-23 09:29 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Arbetsområde som täcker värme, tryck och väder.
Grundskola 8 Fysik
Värme påverkar föremåls egenskaper, du kanske har märkt att vissa föremål blir mjuka och böjbara vid varma temperaturer men hårda och sköra vid kallare temperaturer. Oftast uppskattar vi värme och "kyla" genom att mäta temperaturen, men vad är egentligen värme? och vad är kyla? Vi lever i en tid då klimatet på Jorden blir varmare, hur kan vi vara så säkra på det? Vad beror det på? I det här avsnittet kommer vi att med fysikaliska modeller förklara begrepp som hänger samman med värme och Klimat. Vi kommer undersöka hur olika material påverkas av temperatur och hur värme kan spridas eller hindras från att spridas.

Innehåll

Mål

Vi kommer under detta arbetsområdet att inrikta oss på att fortsätta utveckla vår förmåga att genom systematiska undersökningar skapa förståelse för nya begrepp som sedan kan användas för att förklara händelser och iakttagelser i vår omgivning. Detta genom att få en förståelse för begreppen värme och tryck och hur dessa kan kopplas till hur vädret förändras.

Arbetets innehåll

Vi kommer huvudsakligen använda partikelmodellen för att förklara begreppet värme och värmespridning. Vi kommer även att diskutera olika energiformer och energiprincipen.

Arbetssätt och redovisningsform

För att ni ska få egen kunskap om begreppet värme och tryck ska ni:

 • arbeta laborativt med att undersöka värme och värmespridning i olika situationer för att skapa förståelse för begreppen samt hur den kunskapen kan användas för att förklara många vardagliga händelser och iakttagelser.
 • redovisa era resultat och slutsatser skriftligt och muntligt

Avsnitten finns i fysikboken Fysik Lpo 2, i avsnitten  "Värmelära"

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen av din kunskapsutveckling görs utifrån följande delar:

 • Dina muntliga resonemang under lektioner och laborationer.
 • Ditt genomförande av laborationerna.
 • Inlämnade skriftliga uppgifter (stenciler, förklaringsuppgifter, etc.)
 • Det skriftliga provet i slutet av arbetsområdet.

Terminsplanering (ändringar för specifika lektioner kan förekomma)

 

NO-planering 8B HT-20
Vecka Måndag (helklass) Tisdag (grupp 2) Onsdag (helklass) Torsdag (grupp 1)
34 Repetition åk 7 Repetition åk 7 Film: Från is till eld -- Fryst materia
Länk: se nedan
Kick-Off
35 Vad är värme?
Hur sprids värme?
(Lpo sid. 19-20)
(Makro sid. 187)
Laboration
Vad händer vid uppvärmning?
Film: Från is till eld -- Fryst materia
Länk: se nedan
Laboration
Vad händer vid uppvärmning?
36 Längdutvidgning
(Lpo sid. 16-17)
(Makro sid. 187)
Laboration
Isolering
Vetenskapshistoria:
Termometern
(Lpo sid. 17, Makro sid. 190-191)
Laboration
Isolering
37 Värme är energi
(Lpo sid. 20-21)
Laboration
Uppvärmning och energiåtgång
Isoleringsmetoder
(Lösblad)
Laboration
Uppvärmning och energiåtgång
38 Jordens energibalans
(Lpo sid. 22)
(Lektionsanteckningar!)
Myter och sanningar om klimatförändringar Repetition
Quiz
Myter och sanningar om klimatförändringar
39 Skriftligt prov:
Värmelära
Optik & Akustik Optik & Akustik Optik & Akustik
40 Optik & Akustik Optik & Akustik Optik & Akustik Optik & Akustik
41 Optik & Akustik Optik & Akustik Optik & Akustik Optik & Akustik
42 Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Tillsammans med Teknik?
43 Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Tillsammans med Teknik?
44 HÖSTLOV
45 Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Praktiskt prov?
Ellära
Tillsammans med Teknik?
Ellära
Praktiskt prov?
46 Biologi Biologi Biologi Biologi
47 Biologi Biologi Biologi Biologi
48 Biologi Biologi Biologi Biologi
49 Biologi Biologi Biologi Biologi
50 Biologi Biologi Biologi Biologi
51 Biologi Biologi Biologi Biologi
52 LOV
         
  Läromedel      
  Böcker:      
 
Fysik Lpo Bok 2 (Lpo2)
Makro fysik (Makro)
Samtliga delar av boken som vi ska kunna går vi igenom på lektioner och anteckngar i våra skrivhäften.
     
  Filmer:      
 
Från is till eld: https://urplay.se/serie/207758-fran-is-till-eld
     
  Övrigt:      
 
Lösblad från samtliga laborationer
Lektionsanteckningar
Lösblad från vissa lektioner
   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fg Kunskapstabell Fysik åk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Planera Lab
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laborationsarbete
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Koppla resultaten från laborationer med ämnesteorin
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Fysikaliska sammanhang (här värme, värmespridning, energibalans) begrepp, modeller, teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Partikelmodeller för att förklara värme och materiens faser
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: