👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2018-08-23 10:05 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Du får lära dig att uppskatta och jämföra längd, omkrets, mönster i talföljder, addition och subtraktion i talområdet 0-1000, problemlösning, likheter, 3D geometriska figurer, symmetri, olika räknestrategier, klockan, uppskatta och jämföra vikt, tabeller och diagram, multiplikation, division och tal i bråkform
Grundskola 2 Matematik
I matematik kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer t.ex. att arbeta med rimlighetsbedömning, problemlösning och geometri.

Innehåll

Arbetssätt/metod

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i matteboken.
 • Praktiska övningar och experiment.
 • Mattespel och kluringar.
 • Test och diagnoser.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt under genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
 • Dina resultat på test och diagnoser.
 • Din medverkan i praktiska moment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
År 2

Otillräckliga kunskaper
Godtagabara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att använda addition och subtraktion i talområdet 0-1000 samt lära dig några räknestrategier som huvudräkning och uppställning med växling.
Din förmåga att förstå vårt positionssystem.
Din förmåga att förstå del av helhet och del av antal, bråkform (1/2, 1/3, 1/4).
Din förmåga att kunna dividera (med 2, 3 och 4) och multiplicera (multiplikationstabellerna 1-5 och 10).
Din förmåga att göra rimliga bedömningar vid enkla beräkningar.
Din förmåga att se mönster i talföljder och i geometriska följder.
Din förmåga att förstå symmetri i bilder och naturen och hur den kan konstrueras.
Din förmåga att förstå grundläggande geometriska objekt, t.ex. sträcka, linje samt omkrets.
Din förmåga att kunna förstora och förminska.
Din förmåga att läsa av och rita tabeller och diagram (stapeldiagram).
Din förmåga att kunna dagar, veckor, månader och år.
Din förmåga att uppskatta och jämföra tid utifrån den analoga klockan (sekund och minut).
Din förmåga att uppskatta och jämföra längd, vikt och volym.
Din förmåga att lösa problem, rita och pröva.