Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: grundsärskola åk 4-6 ht 2018/ vt 2019

Skapad 2018-08-23 10:19 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundsärskola F – 6
Idrott och hälsa

Innehåll

Vi kommer att arbeta inom följande områden:


Hösten 2018/ Våren 2019

 • Friidrott utomhus. Höjdhopp, längdhopp, kast med lite boll, stafett, 1000m, 60m och kulstötning (avslutas med friidrottsdag på Kungsmarksskolan).
 • Simning (Öva simning 200 meter samt 50 meter på rygg) Åk 5
 • Nätspel (Tennis, badminton, Volleyboll)
 • Skridskor (Vänja sig med isen, öva olika bromstekniker samt säkerhet på is).
 • Dans (Till exempel: Afrodance, Jenka, Troika, bugg, justdance).
 • Lekar och dess regler
 • Hälsa & livsstil (styrka & kondition) Samtala om hälsa & livsstil. Vad ska man äta för att må bra? Vad behöver man för att må bra? vänner, trygghet etc.
 • Lekar.
 • Gymnastik/hinderbanor
 • Bollsport (exempel basket, fotboll & innebandy).
 • Friluftsliv. Allemansrätten, olika utomhus aktiviteter.
 • Säkerhet och livräddning. Badvett, solvett, båtvett.
 • Orientering ( avslutas med orienteringsdag på Bruksskolan i Maj månad).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  IDH  1-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6

Matriser

Ämnesmatris Idrott & hälsa 4-6

Ämnesmatris Idrott & hälsa 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan medverka i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan på ett delvis fungerande vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan på ett väl fungerande sätt vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Simning
Du kan röra dig i vattnet och flyta eller simma
Du kan röra dig i vattnet och flyta eller simma
Du kan röra dig i vattnet och flyta eller simma
Diskussioner kring hälsa och fysisk förmåga
Du kan bidra till resonemang och prata om fysiska aktiviteter du varit med om samt faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i dina resonemang och idrott om hälsa och i utvärderingar.
Du kan föra enkla resonemang och prata om fysiska aktiviteter du varit med om samt faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i dina resonemang om idrott och hälsa och i utvärderingar.
Du kan föra välutvecklade resonemang och prata om fysiska aktiviteter du varit med om samt faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i dina resonemang om idrott och hälsa och i utvärderingar.
Utomhusaktiviteter
Du medverkar i olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder, plats och allemansrätten.
Du kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder, plats och allemansrätten.
Du kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder, plats och allemansrätten.
Orientering
Du kan bidra till att orientera dig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel
Du kan med säkerhet orientera dig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel
Skador
Du kan bidra till resonemang och prata om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan föra enkla resonemang och prata om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan föra välutvecklade resonemang och prata om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Livräddning
Du kan också bidra till att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Du kan på ett delvis fungerande sätt beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Du kan på ett delvis välfungerande sätt beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: