Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - Stenåldern

Skapad 2018-08-23 10:49 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vad hade hänt om vi stannat kvar i stenåldern?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

För att vi ska reflektera över var vi kommer ifrån, hur vi har utvecklats, vad som påverkar utvecklingen och hur människan påverkar jorden.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Skapande.

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Historiskt.

Vad ska eleven förstå efteråt?

 • Hur människan levde och utvecklades under stenåldern.
 • Hur man idag kan se spår från stenåldern.
 • Vad människorna hade för tro.
 • Hur man kan använda sig av tidslinjer.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

Att jämföra skillnaden mellan jägar- och samlarstenåldern och bondestenåldern och analysera vilka faktorer som påverkat utvecklingen.

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska känna till följande begrepp: Forntiden, stenålder, jägare- och samlare, bönder, tidslinje, dåtid, nutid, framtid.

Eleven ska kunna följande fakta: Istiden, jägar- och samlarstenåldern (äldre stenåldern), bondestenåldern (yngre stenåldern)

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Bygga en modell av en stenåldersboplats och redovisa.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris Forntiden.

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Samtal, arbetsuppgifter, plan för modellbygge, sokratiskt samtal

Summativ bedömning: Redovisning av modell. Enskild skriftlig uppgift.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

VÖH-schema

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Lärargenomgångar, läsa faktatexter och svara på frågor, se filmer, rita och måla bilder, Slutuppdrag: gruppuppgift - att bygga en minimodell av en boplats eller en by och redogöra för hur man kan se att platsen är från jägarstenåldern eller bondestenåldern) Sokratiskt samtal (Grottmålningar). Skriftlig uppgift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: klassrum, skogen

Följande material och tekniker används: Puls SO-boken (textbok och kopieringsunderlag), Puls Forntidsboken, filmen I stenålderns tid (två avsnitt), byggmaterial från skogen.

Uppgifter

 • VÖH

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Hur man levde
 • SO   3
Du berättar på ett enkelt sätt hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel något om deras bostäder, kläder, verktyg eller mat.
Du berättar hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat.
Du berättar hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader. Du berättar om skillnaderna och likheterna och beskriver varför det är så.
Spår från forntiden
 • SO   3
Du ger något exempel på spår från forntiden i naturen och i språket.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från. Du berättar om spåren och beskriver något om varför de finns, hur har de uppkommit eller varför finns de kvar.
Tidslinjer
 • SO   3
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder.
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör och varför en period övergår i en annan. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: