Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 7-9

Skapad 2018-08-23 10:49 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
I ämnet samhällskunskap får du lära dig vad det innebär att leva i ett samhälle. Du kan få lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har samt hur samhällets olika delar fungera och hur de samverkar för att samhället vi lever i ska fungera.

Innehåll

Utifrån det centrala innehållet kommer du att arbeta med dessa områden inom samhällskunskapsämnet:

 

Period 1: Kultur finns överallt & Nationella minoriteter i Sverige (v.37-39)

Period 2: Massor av media (v.40-43)

Period 3: Lag och rätt (v.45-48)

Period 4: Val av partier & Så styrs Sverige (v.49-v2)

Period 5: Folkhälsa och social service & Arbete - en stor del av livet (v.3-7)

Period 6: Pengar i din vardag & Ekonomi, marknaden och samhället (v.8-12)

Period 7: Fattiga och rika i världen & De mänskliga rättigheterna (v.13-17)

Period 8: En orolig värld (v.18-21)

 

 

 

Utifrån kunskapskraven inom samhällskunskapsämnet kommer du att bedömas utifrån:

 

 • Dina kunskaper om olika samhällsstrukturer och din förmåga att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och din förmåga att beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 •  
 • Din förmåga att använda begrepp och modeller när du beskriver olika samhällsstrukturer.
 •  
 • Din förmåga att resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och din förmåga att beskriva olika samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 •  
 • Din förmåga att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och din förmåga att beskriva olika samband samt din förmåga att underbyggda resonemang.
 •  
 • Din förmåga att värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor utifrån din förmåga att resonera och använda underbyggda argument och utifrån din förmåga att växla mellan olika perspektiv.
 •  
 • Din förmåga att redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
 •  
 • Din förmåga att redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
 •  
 • Dina kunskaper om demokratiska värden och processer och din förmåga att visa det genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
 •  
 • Din förmåga att söka information om samhället och din förmåga att använda olika källor på ett  fungerande sätt och din förmåga använda underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor

 

 • På lektionerna genom att aktivt delta i diskussioner
 • När du arbetar med arbetsuppgifter
 • Vid olika typer av provtillfällen
 • Vid olika typer av inlämningsuppgifter

 

 

 

Uppgifter

 • SH: Instuderingsfrågor: Lag och Rätt

 • SH: Instuderingsfrågor: Massor av media

 • Lag och rätt

 • Planering samhällskunskap media v.40-43

 • Kultur finns överallt - Livsstil och identitet

 • Prov i samhällskunskap: Ekonomi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: