Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från hjärtat vt 19

Skapad 2018-08-23 11:45 i Skulltorps fritidsklubb Partille
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Du kommer under detta arbetsområde fördjupa dig i en, för dig ovan slöjdteknik.

Du kommer också att få lära dig mer om olika slöjdbegrepp, redskap, verktyg och maskiner som hör din valda teknik till. Även hur de används på ett säkert sätt.

Du ska efter arbetet kunna förmedla det du lärt dig till någon andra elever i gruppen.

Innehåll

Pedagogisk planering

Tid/ Tidsperiod;

Vecka 48-6 

 

Kunskaper och förmågor som tränas

- Förmåga att lära sig en vald slöjdteknik.

- Kunskap om vilka slöjdbegrepp som hör till tekniken.

- Kunskap om vilka verktyg, redskap och maskiner som används när du arbetar med tekniken. Hur de används på ett säker sätt.

-Att sätta ditt skapande och den valda tekniken i ett kulturellet eller historiskt sammanhang.

-Använda kunskapen för att tillverka ett hjärta i tekniken.

 

Arbetssätt 

- Muntliga genomgångar (Enskilda instruktioner av läraren)

- Praktiskt (Du får pröva dig fram i din valda teknik)

- Teoretiskt (tex se på instruktionsfilmer, böcker men också din egna dokumentation i lärloggen.) 

- Kamratrespons 

 

Bedömning 

Detta bedöms:

Hur väl du har lärt dig din valda teknik.

Att du har lärt dig slöjdbegrepp som hör till din teknik.

Att du gjort en kulturell / historisk koppling till den teknik du valt och beskrivit detta i din lärlogg.

Att du dokumenterat din arbetsprocess och resultat i din lärlogg

 

Såhär bedöms detta:

Du ska kunna visa för någon annan i gruppen hur man arbetar med den teknik du har arbetat med. 
Visa upp ett hjärta i den teknik du har arbetat med.

Du ska kunna använda de slöjdbegrepp du lärt dig när du visar tekniken. Jag ska kunna ta del av den ordlista du har samlat under arbetet.

Jag ska kunna ta del av den dokumentation du har gjort om din arbetsprocess, i ord och bild, under hela ditt arbete. 

Jag ska kunna ta del av den kulturella eller historiska koppling du har gjort av den valda tekniken.

 

Uppgifter

  • Planeringa av projekt

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Från Hjärtat

Finns inget underlag att bedöma
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur väl du lärt dig din valda teknik.
Du har på ett enkelt sätt lärt dig en ny teknik och tillverkat ett enkelt hjärta i din valda teknik.
Du har på ett utvecklat sätt lärt dig en ny teknik och tillverkat ett enkel hjärta i din valda teknik.
Du har på ett utvecklat sätt lärt dig en ny teknik och tillverkat ett mer avancerat hjärta i din valda teknik. Du använder redskap, verktyg och tekniker, som hör din teknik till, på ett säkert och i huvudsak fungerade sätt.
Du har på ett välutvecklat sätt lärt dig en ny teknik och tillverkat ett mycket avancerat hjärta i din valda teknik. Du använder redskap, verktyg och tekniker, som hör din teknik till, på ett säkert och helt fungerade sätt.
Hur väl du lärt dig slöjdbegrepp som hör till din vada teknik.
Du har dokumenterat några slöjdbegrepp i din ordlista.
Du har dokumenterat några slöjdbegrepp i din ordlista. Du använder även några av slöjdbegreppen när du skriver om din arbetsprocess.
Du har dokumenterat flera slöjdbegrepp i din ordlista. Du använder även några av slöjdbegreppen när du skriver om din arbetsprocess.
Du har dokumenterat flera slöjdbegrepp i din ordlista. Du använder dem på ett rätt sätt och hela tiden när du skriver om din arbetsprocess .
Hur väl du dokumenterat din arbetsprocess.
Du har vid några tillfällen skrivit enkla formuleringar om din arbetsprocess.
Du har vid flera tillfällen dokumentera din arbetsprocess.
Du har kontinuerligt och på ett utvecklat sätt dokumenterat din arbetsprocess.
Du har kontinuerligt och på ett välutvecklat sätt dokumenterat din arbetsprocess.
Hur väl du kan använda det du lärt dig
Du har på ett enkelt sätt visat någon annan elev hur man arbetar med din teknik.
Du har på ett utvecklat sätt visat någon annan elev hur man arbetar med tekniken och använder de slöjdbegrepp som hör tekniken till.
nivå saknas
nivå saknas
Historisk eller kulturell kopplin.
Du har gjort en historisk eller kulturell koppling till den teknik du valde att arbeta med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: