Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2018-08-23 12:52 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi kommer att jobba med att utveckla din förmåga att prata om och att skriva om dig själv och andra bekanta ämnen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att tala om dig själv och andra bekanta ämnen.

Innehåll

 

Under kommande termin kommer vi att arbeta med att utveckla din engelska så att du blir duktig på att kommunicera när du ska handla, gå på restaurang och träffa nya spännande människor. Du kommer att få utveckla din förmåga att tala, skriva och prata engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Du ska utveckla din förmåga att förstå texter både när du läser och när någon talar. Du ska också utveckla din förmåga att göra dig förstådd, både i tal och skrift. Du ska också lära dig mer om andra länder.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa texter, lyssna på skivor, titta på film, spela små pjäser, skriva brev och mycket annat.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  EnSyfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  EnSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  EnSyfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Centralt innehåll
 •  En  4-6Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 •  En  4-6Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.

Matriser

En
 ENGELSKA kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 •  En  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  En  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  En  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  En  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  En  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  E C A
 
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda mate¬rialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 
För att förtydliga och variera sin kommu¬nikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: