Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018; skriva och tala

Skapad 2018-08-23 14:35 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska skriva en debattartikel och leda en samtalsgrupp utifrån dina åsikter kring valet. Det kan tex. handla om klimat, sjukvård, jämställdhet eller demokrati. Välj ett ämne som engagerar dig!

Innehåll

Vi börjar med att sätta oss in i vad en debattartikel är. Använd dig av länkarna nedan.

Därefter läser vi debattartiklar med anslutning till valet.

Du väljer ett ämne och skriver en debattartikel. Det kan beröra det område du fördjupade dig i när ni gjorde ett grupparbete i so. Här ska det även ingå en källkritisk reflektion. Du anger då vilka källor du använt, och hur du tänkt vid ditt urval.

Det ämne du valt ska du leda ett samtal kring. Vi har utgångspunkt i hur NP muntliga provet i svenska är utformat. Detta sker på sv och EV v. 38.

Inlämning av din artikel sker senast ti v.39.

 

http://ungmedia.se/projekt/skolval2018/

https://www.slideshare.net/MagisterBoman/insndare-vs-debattartikel

http://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/

 

 

 

Matriser

Sv
Debattartikel

E
C
A
Innehåll
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaring.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Innehåll
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning i huvudsak.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning relativt väl.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, t.ex. med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Muntlig diskussion (Nationellt prov svenska delprov A åk 9)

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen.
--------------------------.--------
-----------------------------------
Innehåll
Framför åsikter om texten med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter om texten med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter om texten med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Innehåll
Presenterar sin diskussionsfråga.
Kommunikation
Visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt.
Visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk
Använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Initierar diskussionen
Struktur
Fördelar vid behov ordet mellandeltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
Fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
Struktur
Återför diskussionen till ämnet vid behov
-----------------------------------
Struktur
Avslutar diskussionen inom tiden
---------------------------
---------------------------------
Struktur
Gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: