Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 6 läsåret 20/21

Skapad 2018-08-23 15:28 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Välkomna till spanska! ¡Bienvenidos al español! Vi kommer under åk 6 att bekanta oss med grunderna i spanska (t.ex. presentera sig själv och namn på månader, veckodagar, färg, familjemedlemmar, osv.)

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleverna ska få "utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga". Dessutom tränas eleverna i att ta eget "initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra". Genom att studera ytterligare ett språk så förbereds eleverns för "ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränserna."

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor i tala, samtala, skriva, läsa och förstå talat språk.

Arbetssätt och undervisning

Under läsåret kommer vi att arbeta med de olika förmågorna tala, samtala, skriva, läsa och höra. Vi kommer huvudsakligen att arbeta i boken Gracias 6. 

Vi kommer att ha regelbundna läxor och varje vecka lär vi oss ca 10-15 nya ord. 

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa de olika förmågorna: tala, samtala,skriv, läsa och höra. 

Tidsram

Läsåret 20/21

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: