Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring

Skapad 2018-08-23 15:50 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Slöjd
Vi kommer att arbeta med; Tema "Förvaring". Du kommer tillverka något att förvara någonting i.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med

Du kommer att tillverka en produkt som kan användas till att förvara någonting i. Du kommer att få lära dig olika tekniker att mäta, måttanpassa och ta fram material. Du kommer att få träna dig i olika tekniker för att sammanfoga material. Du kommer även att få lära dig att skapa en egen ritning med mått på din produkt.

Målen med arbetet

 • Öva upp säkerheten på olika mätredskap.
 • Lära dig att arbete efter en egen ritning.
 • Skapa en bra ritning och följa den från början till slut.
 • Visa vilja till noggrannhet under processen samt vid ytbehandling och slutfinish på din produkt.
 • Träna dig i olika tekniker för sammansättningar.

Undervisningens innehåll

Du kommer att skapa en egen skalenlig ritning. Du kommer att mäta och kapa upp ditt material. Du kommer att fälla in en dörr eller en låda alternativt både och. Du kommer att dokumentera ditt arbete med text och bild under hela arbetsprocessen.

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma hur du utvecklat dina förmågor i slöjdarbetes olika delar. Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd: trä och metall år 7-8

Slöjd bedömning 7-9

F
Eleven har ej uppnått kunskapskravet
E
D
C
B
A
Eleven kan formge och framställa slöjdföre­mål i olika material utifrån instruktioner...
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
på ett utvecklat och relativt väl fungerande sätt och på delvis egna initiativ.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt och på egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverk­tyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan i slöjdarbetet ...
bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven ...
pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen ...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: