Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Argumenterande texter

Skapad 2018-08-23 20:31 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på att presentera åsikter och argument, samt lära dig att skriva en insändare.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Under arbetsområdet ska du...

 • lära dig vad en insändare är och hur den är uppbyggd
 • lära dig hur man presenterar åsikter och argument
 • lära dig hur man kan använda språket för att påverka någon
 • lära dig om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag
 • självständigt planera och skriva en egen insändare

Hur vi kommer att arbeta

 • Vi diskuterar olika ämnen och tränar på att uttrycka och motivera åsikter.
 • Vi arbetar tillsammans med modelltexter och lär oss känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.
 • Vi arbetar med de språkliga drag som används för att påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar mm.
 • Vi lär oss använda sambandsord för att strukturera argumenten samt skriva ihop korta meningar till längre.
 • Vi läser texter tillsammans för att se hur effektiva/ineffektiva de är.
 • Du planerar och skriver en egen insändare.

Bedömning

När du är klar med din egen insändare kommer jag bedöma din förmåga att...

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text
 • kunna använda strukturen för en argumenterande text
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: