👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söderskolan åk 2 - Livet förr och nu

Skapad 2018-08-24 07:49 i Söderskolan Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med hur det var att leva för 100 år sedan, hur var det att gå i skolan? Hur bodde man och vad gjorde man på sin fritid?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Du ska utveckla din förmåga att reflektera över hur samhället formas och förändras.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda en historisk referensram.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda ord och begrepp som är viktiga inom ämnet.

 Så här ska vi arbeta...

 • Vi kommer läsa och arbeta i böcker
 • Vi kommer se på filmer och bilder
 • Vi kommer göra intervjuer 
 • Vi kommer skapa film 
 • Vi kommer göra studiebesök

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder viktiga ord och begrepp muntligt och i skrift
 • Använder dina kunskaper och erfarenheter när du berättar/förklarar dina tankar om hur samhället har formats och förändrats.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3