Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2018-08-24 09:27 i Ängens förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi har valt språk och kommunikation som utvecklingsområde. Vi har sett ett stort intresse i barngruppen när det gäller olika djur så det kommer att vara olika djur som är utgångspunkt i temat den här terminen.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi vill utveckla barnens intresse för språk och kommunikation

Så här ska det gå till

Använda sången Min kära lilla ponny på yotube

Använda projektorn

Lärplattan

Andra klipp på djur på youtube

Använda olika typer av litteratur, be barnboksbibliotekarien om olika böcker

Skapande verksamhet

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi kommer att ta bilder, filma och reflektera tillsammans med barn och kollegor.

Dokumentationen kommer att synliggöras i barnens lärloggar

Reflektion (Hur blev det?)

Vi kommer att ta bilder på olika situationer där barnen arbetar med språk och kommunikation. Barnen kommer att få titta på bilderna och fundera kring två olika frågeställningar:

Är det något av det ni ser på bilderna som ni tycker är roligt?

Är det något ni vill lära er mer av?

Barnen har tittat på bilderna och pratat en hel del kring bilden på käpphästarna. Vi har också sett ett stort intresse för djur i barngruppen. Så vi har valt att fokusera på djur i temat kring språk och kommunikation. Barnen har dessutom pratat en hel del om musik, dans, måla och rita. 

Barnens erbjuds att delta i aktiviteter där de tittar på en youtubefilm med sången Min kära lilla Ponny. Barnen kommer att få röra sig fritt till musiken och sjunga med. Denna sång kommer vi att erbjuda vid flera tillfälle

November

Barnen har arbetat med olika begrepp kring katt både enskilt och i grupp. De kommer nu att få arbeta med att berätta och lyssna på varandra, ömsesidighet i kommunikation med utgångspunkt i djuret katt.

December

Barnen har avslutat sitt arbete kring katt, språk och kommunikation genom att titta på sina bilder i lärloggarna och reflekterat kring sitt eget lärande.

 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

Barnen kommer att arbeta vidare med djuret häst. Vi kommer att fråga barnen vad de vill veta kring djuret och vi kommer att arbeta med dans och musik för att vidareutveckla barnens språk och kommunikation.  

Barnen visade intresse för hur hästen pratar, gnäggar och hur det låter när hästen galopperar. så detta kommer vi att arbeta vidare med.

Barnen kommer att avsluta sitt arbete med hästar och reflektera över sina bilder i lärloggen.

November

Barnen har avslutat sitt arbete med hästar och röstat fram ett nytt djur, katt.

Barnen kommer att få arbeta med olika begrepp kring katten genom skapande verksamhet och genom litteratur vi fått låna på biblioteket.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: